Vykvetla růže

Zde je ta slibovaná jednorázovka. Je staršího data, psala jsem ji už dávno, ale teď jsem ji elou zrušila a přepsala. Nneí to nic moc, znáte to..nostalgie, nuda…neměla jsem co v šeravém počasí dělat a vylezlo z toho prostě tohle…

Vykvetla růže,
květ plný trnů,
změnila mě v muže,
nad krásou její trnu.

***

„Jsi jako růže, krásná, ale máš trny,“ pronesl čísi hlas tiše a proťal tak ticho, jenž se známě prolínalo tmou. Byla chladná a mlhavá noc. Nikde ani človíčka, nikde živá duše, jen on.. a ona.
V odění černě saténového hávu skrýval záplavu stříbrolících vlasů a pod černou kápí oči šedé jako zatažená obloha.
„Jsi jako rudá růže, jsi jí tak podobná. Ztělesnění vznešenosti, šlechetnosti a nádhery..ale přesto..“
„..mám trny..“ po chvilce promluvila i dívka a očima, přestože nebylo vidět ani na metr, vyhledávala pohled svého společníka.
„Zradila si mě,“ řekl prostě
„Ne, to tys zradil mě, nejen mě, přidal ses k nim.“
„Ty!“ přistoupil blíže a vztyčenou hůlkou jí poklepával po bradě. Nehnula sebou. Nevydala jedinou hlásku, jen tam tiše a mlčky stála, smířená se svým osudem.
„Myslel jsem si, že mě miluješ!“
„Milovala jsem!“
„Jenže mi do cesty vlezl on, už po několikáté. Harry zatracený Potter! Ale to nevadí, brzy bude po všem,“ lehce se usmál a v jeho hlase zazněl náznak paniky.
„Co tím chceš říct?“
„Ach Ginny, sladká Ginny. Jsi jako růže, tak nevinná.. netušíš, co se právě teď s tvým milovaným děje, viď?“
Rusovlasá dívka sebou prudce škubla a s obrovskou vervou uchopila smrtijeda za kápi u krku a trhla s ním: „Co si mu udělal, Malfoyi!?“
„Už jsem pro tebe Malfoy?“ posměšně si odfrknul. „Pusť mě, drahá!“ řekl něžně, ale znělo to spíš jako výhružka.
Ginny ustoupila. Mlha se pomalu začínala rozplývat, a tak si poprvé vyměnili přímé pohledy do očí.
„Tak je to lepší,“ Draco si upravil svůj hábit a tvářil se navýsost snobsky. „Já jsem tvému drahouškovi nic neudělal, ale troufám si tvrdit, že Pán zla se už o to rád sám postará,“ vycenil pobaveně zuby.
„Kde je?“ zeptala se prostě
„Není to jedno, miláčku? Stejně ho už nikdy neuvidíš,“ uchopil ji za paži a chtěl přitisknout své rty k těm jejím. Odtrhla se.
„Pusť mě, ty zvíře. Hnusíš se mi!“
„Ale to je škoda, protože čím víc ty se mi protivíš, tím víc mě přitahuješ!“
„Jestli na mě jen sáhneš, Draco…tak…“
„Tak co? Tvůj zjizvený hrdina mi natrhne prdel? To sotva, Ginny. Jak bláhová jsi. Jsme tu sami. Ty bez hůlky, já v převaze, jsi mi odkázána, ty malí zrzavá potvůrko!“
Naklonil se k ní a vdechl vůni jejích vlasů. Rukou uchopil její bradu a přisunul si ji k sobě. Nebránila se. Přilepil své bledé rty na její rudé. V ten moment skousla.
„Au,“ uskočil plavovlasý smrtijed a uštědřil dívce ránu přes tvář, až se zhroutila na zem.
„Malfoyům se neodporuje, na to nezapomeň. Ty jedna lůzo, já jsem tu pán!“
„Polib si, nobleso!“ zaznělo ze země jízlivě
„Koleduješ si, Weasleyová!“
„Už jsem pro tebe Weasleyová? Myslela jsem, že jsi mě miloval, ty lháři!“ rozkřikla se. „Ale zradil si mě, zradil si všechnu lásku, která ve mně kdy byla,“ její hlas zněl zničeně. Ztrácel na intenzitě.
Draco poklekl vedle zrzavé Nebelvířanky. „Stále tě miluji, Ginny, ale jsi na špatné straně. Přidej se ke mně a můžeme být navždy spolu!“ hladil jí po vlasech.
„A sloužit tak lordu Voldemortovi? To nikdy!“ zvedla se na nohy a popadajíc přitom Dracovu položenou hůlku, kterou teď mávala nad ním.
„To bys neudělala, Ginevro,“ řekl prostě, „nemáš na to žaludek a mně bys už vůbec neublížila.“
Draco se opatrně postavil a přistoupil k dívce, jež se třásly ruce. Pozorovala jej a s každým jeho krokem vpřed, ona couvala.
„Buď hodná holka a dej mi ten škaredý klacek, Gin. To není hračka pro tebe, lásko. Buď hodná holčička a svěř se tvému Dracovi.“
„Nejednej se mnou jako s idiotem, Malfoyi,“ třásl se jí hlas, ale stále na něj mířila hůlkou.
„Ale přesně takto se teď chováš, dračice,“ oslovil ji familiérně, jakožto ji takto oslovoval v minulosti, když spolu měli tajné pletky.
„Dál už ani krok,“ křikla na blonďáka, hůlkou tak mávajíc mladíkovi před nosem. „Umím plno kleteb, Harry mě jich naučil požehnaně…“
„Svatý Potter,“ zavrčel Draco.
„Okusil si někdy Netopýří kletbu, Malfoyi?“
Dál už nic. Ve chvíli Ginniny nepozornosti skočil Draco po své hůlce a ve stejný okamžik se dostala do jeho vlastnictví.
„Jsi jako růže,“ provokoval dál šlapaje kolem své vyvolené a hledě tak na každý atom jejího zevnějšku,“ ale pícháš, drahá. Tvé trny mi ubližují. Krásná rudá růže, co změnila mě v muže. Změnila si mě, zapíchla ses mi do nitra. Tvá existence mi ubližovala a těšila zároveň. Udělala si ze mě chodící trosku. Ovlivnilas´mě, už jsem to nebyl já a bez tebe už to taky nejsem já. Ginny, přidej se ke mně, udělej ze mě zase muže, lásko. Moje rudá dračice, zapíchni do mě zase své trny, ale už je nikdy nevytahuj. Buď má, buď má květina, o kterou mohu pečovat,“ pookřál. Ginny si ani neuvědomila, že ji svírá v náručí, hladí ji po hlavě a šeptá jí něžná slůvka. To byl on, Draco Malfoy, její Draco, kterého milovala. Draco dříve, než se přidal na stranu zla. Než zradil. Jedna horká slza si našla cestičku po pihaté tváři až na černou sutanu smrtijeda.
Cítil ten naráz kapky. Odklonil hlavu a v jejích očích spatřil další načaté kapky slané vody. Prsty jí setřel tváře a něžně se usmál.
„Křehká květina potřebuje péči, každá květina a růže vůbec. Jsou tak ušlechtilé a jedinečné,“ políbil ji na čelo. Přivřela oči. Další slza se prodrala skrz řasy a sklouzla na hřbet jeho ruky. Polekaně ucuknul.
„Neplakej, Ginevro, nerad tě takto vidím,“ přilepil své rty na její a vpil se do nich, jako by to mělo být naposledy. Opětovala to.
Dvě siluety v záplavě trhající se mlhy seděly těsně u sebe na zemi, rukama se objímaly a svými rty si vyrážely vstříc.
Po chvíli žhavý polibek ustal.
Draco láskyplně opřel své čelo o čelo zrzavé Ginny Weasleyové, kterou miloval. „Přidej se ke mně, Gin, prosím!“
„Nemůžu,“ zašeptala téměř neslyšně, hlas se jí zlomil.
„Potom tedy nemohu jinak, odpusť, lásko. Miluji tě…,“ vstal na nohy, napřáhl pravou ruku, hledě na skrčenou dívku na zemi, namířil hůlku. „Avada kedavra.“

***

„Zabiju tě, Malfoyi!“ křičel obrýlený mladý muž s klikatou jizvou na čele. „Tvůj pán je mrtvý, zbýváš už jenom ty, bastarde. Tohle máš za Ginny, ty hade, shnij v pekle!“ napřáhnul svou hůlku, jejíž obsahem bylo péro z ptáka fénixe a než stačil jmenovaný jakkoliv zareagovat, pohltil ho rudý paprsek, jenž pro něj znamenal zkázu.
Bledá tvář s ocelově šedýma očima hleděla do prázdna. V jeho chladném pohledu už nebylo nic, život z něj vyprchal. Ten mizerný život zahradníka, který přišel o svou ušlechtilou růži.
Jak málo toho věděl ten černovlasý mladý muž. Jak moc se mýlil, když si myslel, že jeho protivník je bezcitná bestie. Netušil, kolik toho s Dracem Malfoyem měl společného. Netušil, že oba dva milovali tutéž ženu!“

***

Bledá dlaň uchopila druhou stejně bledou.
„Tady jsi, už na tebe čekám,“ usmály se neidentifikovatelné rty.
„Kde to jsem?“ zareagoval druhý hlas, nevnímaje ten první. Upustil od sevření a rozhlížel se kolem.
„Zpátky u mě, čekala jsem na tebe, celou tu dobu.“
Dvě bledá těla stála kdesi v meziprostoru. Někde, kde neexistoval čas. Kde obloha a zem byly nekonečnem a nekonečno oblohou a zemí. Kde vládla věčná noc bez měsíce a hvězd, kde mlha a opar byli nejlepšími přáteli.
„Co se to děje?“ otázal se příchozí, když se nekonečno začalo zužovat a zaplavila je hustá mlha. Třásla se mu kolena, tušil, že se blíží něco strašného.
Byl zde jakýsi neviditelný tlak.
„Dej mi ruku, Draco. Je čas!“
„K čemu je čas a kdo jsi, nevidím ti do tváře?!“
První silueta vystoupila z oparu a poprvé se tak po dlouhé době setkala s pohledem ocelových očí.
„Ginny!!“ vyhrknul Draco. „Kde to jsem? V ráji?“ prohlížel si ji s dojetím a oči se mu zalily slzami.
„Ty by ses do ráje nikdy nemohl dostat, Draco!“ zazněla chladně.
„Ale kde to teda jsem a proč jsi zde ty? Ginny?!“
„Protože jsem se obětovala, Draco Malfoyi. Pro tebe. Ode dneška už můžeme být konečně navždy spolu a nikdo nám nezabrání. Čekala jsem na tuhle chvíli. Chytni mě pořádně za ruku, je čas jít!“
„Kam jít?“ otázal se
„Vstříc smrti, Draco!“ Přitiskla své chladné rty na jeho a vše kolem nadobro zčernalo.

***

Jsi jako růže
plná krásných květů,
co svět změnit může
a jen pro mě je tu.

Jsi jako růže
s hojností listí,
co změnila mě v muže,
jenž už si je jistý,
že zabít te nemůže,
byť dál by byl bez tvého bytí.

Jsi jako růže,
konečně šťasten s tebou jsem,
už zášť stáhlas´z kůže,
jsi růže co líbí se všem.
Jsi má růže, co se smrtí se se mnou popere:
„A teď, kdo tedy vyhrál, řekni mi, Pottere?!“

FIN

Blanch

candita.cz

bíglofil | wowkař | mangacvok | pisálek | grafický magor | metalák | rozhodně pako ... Smrdím tady od roku 2002 a smrdět budu dál!

81 komentáře “Vykvetla růže

 1. co sis proboha musela zvětšit? To písmo má velikost jako písmo z knížek..ještě o něco větší..má nějakých 14px, což je dost… v obyč. wordu používáš 12px 🙂

 2. hmm, to bylo pěkný 🙂

  ale tahle věta je fakt super: Tvůj zjizvený hrdina mi natrhne prdel?

  i přes tragičnost příběhu jsem se musela zasmát :)))

  A básnička je moc krásná :))

 3. Geri jo..já jsem nevěděla, jestli z toho udělat něco komediálního nebo tragického, takže je to takový mišung.. a zrovna tahle věta patřila k té komediální verzi…děkuji za pochvalu, dnes už podruhé 🙂

  Na základě básničky pak nakonec vznikla povídka…

  Heat to mám v textu 🙂 překlep

 4. Reb hezká kombinace slov :))))

  Klaním se, veličenstvo vám k nohám, přestože nesnášíte tento pairing a hlavně ppostavu Draca, přečetla jste si to, jsem poctěna.

 5. heh tak to je drsná povídka, to s emi dost líbilo, jen blanch … neni avada náhodou zelená? ;o) jinak fakt super sqelej nápad, hlavně sqelej konec

 6. njn, když to řekneš takhle, tak to na mě vážně nesedí. to je tím, že jsem dnes tak naměkko z toho lotyšska…

  ale já bych si to přečela i tak 😉 veličenstvo… tak si asi začnu říkat- fajn slovo:)))

 7. barca je..ale já tam nikde chybu nemám…Harry nepoužil zakázanou kletbu… on by se k Avadě nesnížil..použil jinou, nezakázanou kletbu, kterou mohl Draca zničit. Bella taky na SIRIA SESLALA RUDÉ PAPRSKY. jaj…caps lock..

  Geri já nemám v poslední chvíli chuť na nic :)))))

 8. barca nemusíš se omlouvat, to je blbost :)))

  Reb a jak si k tomu vlastně přišla? Já vůbec nic nevím, nezapomeň, že te´d jsem tu já nebyla dva týdny…

 9. to už je dlouhodobá záležitost:) na dva týdny se nevymlouvej, už to vím asi dva roky:) prostě jde o jeden projekt mezi čr a lotyšskem, který vyvrcholí výměným pobytem. no a ten začne zítra.

 10. Reb no tak přesně o tom nevím an ň, přede mnou ses o tom nikdy nezmiňovala… já nemám tucha, o co jde…absolutně…čtu to prvně.. Když už se ptám, ráda bych odpověď :)) Ty mě takhle odbyješ..teda…

  Ginny za co děkuješ? Já děkuju 🙂

 11. wow! vážně povedený! tý jo,  zté poslední básničky jsem měla krapet husinu. Poslední věta je ale nejlepší…fakt super Blanch, ostatně jako vždy=)

 12. Je to pěkné nemám sice ráda tento druh povídky ale strašně se mi líbila ta básniška k tomu.ŘEKNU TI BLANCH TY SI LEPŠÍ SPISOVATEL JAK RoWLINGOVÁ U NÍ MI PŘIJDE ŽE JI TO PSANÍ UŽ NEBAVÍ A PROTO TAM POMALU VŠECHNY ZABÍJÍ IKDYŽ MĚ U TEBE MRZÍ ŽE VĚTŠINA TVÝCH POVÍDEK KONČÍ ŠPATNĚ.JEN DOUFÁM,ŽE PIKOVÝ KRÁL BUDE VÝJIMKOU.A CO SE TÝČE SEVERUSE LÍBÍ SE MI S TÉ ŠKOLI NEJVÍC JE TAJEMNÝ SVÝM ZPŮSOBEM HEZKÝ A I CHYTRÝ 🙂

 13. no Blanch!!!Tahle povídka byla vážně skvělá=)) mě se nejvíc líbila ta básnička a jak už tady psalo hodně lidí,ten konec byl nejlepší:-D

 14. Kráásaaaa :D .Blanch už jsem ti to možná jednou říkala, ale tvoje povídky jsou lepší než samotný Harry Potter! Tahle povídka je toho důkaz :D Kráásaa

 15. … teď sem zdechlá číst komenty přetím tak  mě kdyžtak omluvte jestli něco napíšu znova….

  takže tě Blanch chci nejdřív pochválit za "FIN" na konci protože to způsobí že si tu povídku pamatuju dlouhoo předlouhoo a ještě u takové pěkné a povedené… ty si taky jako růže nejdřív nás naladíš na americký heppáč a pak do nás zabodneš svými trny nějakou tragédii… moc se ti povedla ta podle tebe nudná povídka…:)))

 16. je to..MOOOOOOC hezky…:ale..asi sem jedina komu je tady mocinko líto Harryho…:-( doufam že u Rowly to dopadne v Harryho prospěch..ale jinak fakt užasný..:o)

 17. Reb tak to samozřejmě, že zvládla :)))

  Ježiši, lidi, neblázněte… Rowling je mudla..nebýt jí, tyhle ff by nikdy nevznikly…ona je vrchol, já jsem někde na začátku…

  Ale moc jste mě dojali, teda,  popravdě…zrovna k této povídce jsem to vůbec nečekala….

  No..já mám tu poslední větu asi taky nejraději z celé povídky :))) Je to takový výsměch, že Potter vlastně Dracovi pomohl 🙂

 18. Am jako vždy..to ne…neřekla bych, že s emi vždycky něco povede…i když bych spíš řekla, že skoro nikdy to není podle mých představ…ale díky ti :)) Od milovníka Draco/Gin je to taky pocta :)))

 19. Krásný Blanch, Potter občas taky potřebuje zatnout tipec, dokážeš perfektně vystihnout atmosféru, nevím jestli to děláš úmyslně nebo je to v tobě, ale ta povídky je stylisticky na úrovni a perfektně se čte… A nesmíš být k sobě tak kritická, už rok se pokouším napsat knihu a mám jenom asi 80 stran, který furt přepisuju a pořád mi nejsou dost dobrý…

 20. Lib já psala jednu HP knihu 3 roky :))))) Pravda, že v konečně vérzi by byla tlutá asi jako HP1 nebo HP2 a jednu, co má nějakých 90 stran zase dva měsíce…taky záleží, jak moc mě to baví…nevzdávej to :)))

  Já nevím, píšu, co mě napadne a jak bych to cítila já sama…ono to záleží na mojí náladě…v optimistické náladě bych tohle nikdy nenapsala..

 21. téda to je krásný a dojemný.Ta básnička je úplně super skvělá a ten příběh…fakticky nádhernej…moc nádherný…nevím jak ještě napsat že to porstě bylo úplně skvělý…nedá se to ani napsat.Fakt falkt moc moc moc moc moc moc….skvělý.Těším se na další jednorázovky a na pokráčko Pikového Krále…..jo mimochoem jen bych ti chtěla říct,že díky Rowlingové sice tohle píšeš,ale bez své fantazie by si to nevymyslela.Podle mě píšeš stejně dobře jako ona.Píšeš fakticky skvěle a myslí si spousta lidí.Rowlingové pomáhá hlavně ti že je známá.Obě dvě píšete prostě úžasně.Tak zatim

 22. Už to tady zaznělo hodněkrát, je to fakt strašně hezký! Já mám ráda pár Draco-Ginny, i když Harrymu bych ji přála stejně. A ten konec byl nejlepší… Takový temně romantický! Vážně, tleskám! :o)

 23. Mary tak ti děkuju…skromně krčím ramena a tiše se červenám :))

  Jackie to je správný pojem: temně romantické..teď si na to kápla..nevěděla jsem, jak jinak to vyjádřit :))

 24. cassev to ti tak budu vykládat :)))) Já už mám poslední kapitolu rozhodnutou celou..skoro napsanou 🙂

 25. to víš že jo=) Draco a Ginny the best pairing=) ale vždyť to víš, že ja?=)=)

  je to paráda……smrt na konci, ještě většíí paráda=)=)

 26. Am :))) prostě Prokletá skrz na skrz :)))))))

  No jo…taky se mi tenhle pár páčí…vy jste mě úplně na Draca naoškovali…ale ne, že bych i dířv takové povídky nečetla…mně se takové povídky líbily i dřív…  moje první jednorázovka byla právě o Dracovi… a Hemrioně..hnusný slaďák

 27. No, žes napsala 90 stran za dva měsíce, ne že bych chtěla nějak schazovat tvoji práci, ale ty v podstatě pracuješ už s hotovými charaktery, takže tvoříš jenom příběh, já se pustila i do těch osob a občas vy se na to už nejradši vy*rala, ale dík za povzbuzení…

 28. Lin no, přesně řečeno…nepracovala jsem s hotovými charaktery, nevím, jestli ti něco řekne povídka Temná cesta osudu, ale tam jsem charaktery dávala já, je to totiž jiná dimenze, ne obyč. HP..je to realita, kde jsou všichni jiní a jsou tam Autp charaktery. Takže se omlouvám, že tě opravuji, ale netvořila sjem jen příběh, tvořila jsem to od začátku celé znovu.

  A ještě…já nepíšu jen HP…nemysli si, že nemám vůbec žádnou představu..

 29. 🙂 kuuurňa..že by se mi něco "zase" povedlo? :)))) *hraně nafintěně koukajík*

  No…já jsem si ji neodpustila, protože mi to připadalo jako třešinka an dortu 🙂

 30. Opravdu hezké, ikdyž romantika není můj styl, tak jsem to brala trochu jako parodii, prostě jsem se všemu smála 🙂 A nechápu proč 🙂

 31. Cassej tohle není bráno jako romantika..aspíš jako depresíva…s nádechem romantiky.. a to si ty napsala taky 🙂 Třeba Malování je důkazem.. a jak to bylo pěkné :))

  Nevím, co je na tom parodického, každopádně, aspoň něco, ne? :))))) Nějaké dojmy :)))

 32. KLísk to není happy end…špatně to chápeš….jsou mrtví.. a ona ho pohltí do konce..tím polibkem mu sebere i posmrtný život…

 33. Ach jo,jak to děláš,já se pokusit napsat něco takovýho…

  Ale fakt moc hezký.Nejvýc se mi ale líbí Temná cesta osudu.

  To nemá chybu

 34. :)) červenám se. Děkuji ti. Ale znám mnohem lepší….těm já pro změnu píšu takové komentáře.. a myslím si, že tohohle je schopný každý

 35. Teda sem malinko opožděnější, takže sem tuhle povídku přelouskala teprve ted, ale něco takovýho sem od tebe ještě nečetla…

 36. takhle: ja to necetla, ale takovejhle blog je super mam se co ucit :-) nekdy to prectu zacatek je velice slibny… pokracuj, holka!!! vedes si dobre.

 37. Anicka – ona si nevede dobře , ona si vede výtečně ,

  Blanch :opravdu moc tvoje schopnosti v psaní obdivuju ! chodím sem už přes půl roku a pořád ten obdiv k tobě setrvává. Nejméně potisíceré ti opakuji z tebe něco bude ! Možná že už je !

 38. diky teto povidce sem si oblibila par ginny a draco. moc se mito libilo zvlaste ten konec. pismrtny zivot mnam to je moje. to bylo pekne dilema. a peknes to vyresila. zabit aak zit s ni – po smrti. by me nenapadlo. a ta veta posledni me dostala. tohle je vazne dílo nad díílo. blanch ty uz neco jsi. spisovatelka.

 39. nj vsak my víme:) a já tomu verím:) tady je tech potenciálů vícero:) ty si samozrejme jedním z nich:)

 40. podle mne by to bylo krásné jen kdyby tam nebyla ginny ale někdo jinej:-Pnwm ale ginny jako HP postavu moc nemusim:-/

 41. Ježiš toe divný :D já aktuálně čtu Hp7 a dost mě štve jak se chová Ron :-/ Jinak jsem mile překvapená, ale umře mi Freeed :_(

 42. krásný :-) ale já nějak nepochytila co se stalo s Harrym?A taky bych tam místo Ginny dala třeba někoho jiného pac já mám Ginny ráda,ale s Harrym a pár Draco/Ginny nemusim,já radši Harry/Ginny.No tj jedno jinak hezká povídka :-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..