Šlapeš po mých snech

Ano, ano. Nešálí vás zrak. Vidíte dobře. Opravdu je tu nějaká „povídka“, ale ještě stále to neznamená, že pokračuji ve psaní. Stále trvám na datu 1. 7. 2006, kdy to všechno vypukne ve velkém. Tohle je jen taková oddechovka. Rozhodla jsem se to tu dát, poněvadž to nemá nijaký větší význam, dějově taky není přímo úžasná. Jen mohu říct, že je hodna mého prokletého jména. Jinak se ničeho dalšího asi zase nějakou dobu nedočkáte. Nečekejte žádnou slávu, opravdu to není nic moc. Kdyby bylo, nedala bych to sem teď :))

Rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj měkce, neboť šlapeš po mých snech…
„Jsem ráda, že jsme tady spolu, nedokážu uvěřit tomu, že to opravdu udělal. Proč, Harry?“
„Nevěřím tomu, nevěřím, že to udělal dobrovolně,“ polknul na sucho chlapec s klikatou jizvou na čele a zarytě se přitom vpíjel do kamenné podlahy.
„Ale udělal to, zradil!!“ dívčí hlas zazněl skrz celou celu a jeho ozvěna se táhla dál až do chodeb azkabanského vězení. „Je mi z něj zle!“ zasyčela nenávistně
„Nevěřím“ zopakoval své tvrzení Harry, „že není aspoň pod kletbou Imperio.“
„Nic si nenamlouvej, Harry!“
„Vždyť se jedná o Rona, Hermiono! Znala si ho půlku svého života, víš, že by to neudělal. Nikdy takový nebyl! Jak si můžeš myslet, že se obrátil k nám zády?!“
„Voldemort ho změnil!“
„Tomu nevěřím!“ zesílil hlas mladík a stále si stál za svým. Pohoršeně nad Hermioninou reakci pokřivil obočí.
„Tys ho nepozoroval denně celé ty měsíce tak dobře jako já. Neviděl si, jak se choval, jak se ti před očima měnil. Jak se měnilo jeho chování.. nebyl si s ním denně. Nespal si s ním v jedné posteli,“ Hermionin hlas zněl poraženě a zároveň znechuceně najednou.
„To si jen namlouváš, Hermiono!“
„ZABIL NEVILLA, Harry. To ti nestačí? Otevři už oči!“
„Hermiono,“ spřáhl ji napruženě. Chvíli se rozhostilo ticho. „Mlč už,“ snažil se zakrýt, jak moc mu tahle skutečnost ubližuje. Moc dobře věděl, že zabil Nevila, moc dobře si onu noc pamatoval.
„Pusť mě, Harry Pottere,“ už tehdy v tom oslovení byla poznat ta změna, „pusť mě, nemáš právo mě držet!“
„Vzpamatuj se, Ronalde! Co to s tebou je?“
„Řekl jsem, pusť. Pokud mě nepustíš, ublížím ti! Už nejsem ten nemožný trouba jako dřív. Neměl bych strach na tebe zaútočit.“
„Rone, to nejsi ty!“
„Právě naopak! Celý život jsem to nebyl já. Až teď teprve-konečně jsem to já!“
„Ne,“ nevěřil vlastním uším Harry, „a co naše přátelství?!“
„Skončilo, nemá cenu v něm pokračovat, byla to jen fraška.. a teď mě pusť, mám něco na práci!“
„Nepustím tě!“
„Musím to udělat!“ zakřičel šokovaně Ron, jakoby se v něm ještě tehdy pohnulo něco z jeho opravdového já.
„Ne, nepustím tě, nedovolím, aby ses dopustil něčeho takového. Kdyby tvoji rodiče žili, propadli by se hanbou!“ zkoušel to na něj Harry. Snad aspoň vzpomínka na jeho rodiče mu musí připomenout, z jaké krve pochází. Na jakou stranu patří.
„Ale oni nežijí a teď už mě sakra pusť!“
Harry neustoupil ani o píď, místo toho proti svému nejlepšímu příteli napřáhl hůlku.
Ron se lstivě usmál. Tak lstivě, až Harryho píchlo u srdce. Znal ten smích. Byl mu tak povědomý, už ho někde viděl. Někdy dřív.. Ano..přesně takto se smál sám lord Voldemort. Harrymu strachy zbělely klouby. Ztratil svého přítele. Jeho osobnost pohltila duše černá prolezlá červy, Voldemortova duše.
„Chceš se semnou prát?“ rozchechtal se nepřirozeně na celé kolo chlapec se zrzavou kšticí na hlavě, načež, stejně rychle, jako se smát začal, se smát přestal. Jako když utne. Tvářil se kamenně a neoblomně. „Nemáš šanci, Vyvolený!“
Harryho zamrazilo. Bolelo ho to víc, než si byl schopen připustit. Byl zvyklý snášet Ronovy žárlivé scény, ale nebyl dost silný, aby snášel takovou nenávist sálající přímo z něj. Nenávist, kterou ho naočkoval sám Pán zla.
Aniž by se Harry nadál, zasáhl ho nachový paprsek a on se bezmocně sklátil k zemi a přerývavě popadal dech.
„Tak co, jaké je to být na kolenou díky svému nejlepšímu příteli?“ zvedl Ron pobaveně pravý koutek úst a skrz jeho pohled se Harrymu zabodla do srdce ostrá dýka.
„Rone, prosím, nedělej to!“
„Pozdě, Harry Pottere. Já už si svou cestu vybral.“
„Nééé!!“
Než se stačil pořádně rozdýchat, ozvalo se hlasité PRÁSK a Ron byl tentam.
Harry moc dobře věděl, kam se jeho, teď už bývalý, kamarád přemístil.
„Nevilla ne!“ zašeptal Harry a z očí mu začaly stékat slzy. Ihned Rona následoval. Nehodlal dopustit, aby se Ron dopustil vraždy, ale jakmile se přemístil na místo činu, bylo pozdě.
Ohlédnul se k podlaze a spatřil Nevillovo nehybné tělo. Ve tváři měl ještě stále vyděšený výraz. Oči měl vytřeštěné a rty zkřivené strachy. Jakoby byl mučen cruciaty. Stejně, jako jeho rodiče. `Jablko nepadá daleko od stromu,´pomyslel si smutně Harry a jemně přejel Nevillova víčka tak, aby je zavřel.
Ron už byl dávno pryč.
`Sakra proč???!!´ Ptal se Harry sám sebe. `Proč zrovna Ron??´
Moc dobře si pamatoval každý detail z této noci.
A teď jsou tady, v téhle smrduté azkabanské kobce. Nikdy by ho nenapadlo, že by byl Ron schopný unést, na popud Voldemorta, Hermionu, ale udělal to. A to byl vrchol všeho.
Tehdy se Harry rozhodl, že udělá cokoliv, jen aby ochránil aspoň Hermionu, i kdyby měl Rona zabít nebo kdyby jeho samotného to mělo stát život. Byla jediná, kdo mu zbyl. A teď tohle. Hádají se tu spolu s Hermionou a on se stále Rona zastává. Po tom všem, co udělal. Ale nemohl uvěřit tomu, že by to Ron udělal dobrovolně. To odmítal připustit. To prostě nebylo možné!
Hermiona, jako by vytušila, na co Harry myslí, k němu přistoupila a přátelsky ho objala. Harry to už nutně potřeboval. Dříve, když ještě žil Sirius, ho objímal on. Jako bratr, jako otec a hlavně jako přítel. Když neměl rodiče, mateřské objetí mu nahrazovala Molly Weasleyová, ale ta teď byla taky mrtvá. A v posledním roce, v dobách krize, mu svým objetím dodával sil Remus Lupin. Poslední žijící Poberta, jelikož i Petr už v té době nebyl mezi živými. Ale jak se před dvěma týdny dozvěděl, Remus Lupin byl zavražděn svým stvořitelem. Fenrisem Šedohřbetem. Takže už mu nezbýval ani on. Všichni, které miloval, a kteří mu svou láskou dodávali síly, umřeli. Nutně potřeboval, aby ho Hermiona objala. Dodala mu síly, protože jemu už docházely. Ona byla poslední, jež mu mohla svou láskou dodat sílu. Ona byla ta, kdo mu zbyl a byl si jist, ačkoliv si to nerad připouštěl, že zemře také. A jen kvůli němu. Kvůli tomu, že mu byla dlouholetou blízkou kamarádkou a že ho takto objímala a ačkoliv byla sama na dně, dokázala se vzchopit a Harryho podpořit.
Harry by nikdy nevěřil, že by ho mohl nejlepší přítel, jako je Ron, zradit.
***
„Vstaň!“ Lord Voldemort kolem Harryho kráčel jako kočka kolem myši. Mlsně si ho prohlížel a mezi zvuky opravdových krys si pobrukoval nějakou sykavou píseň. „Řekl jsem vstaň. Nic nevydržíš!“ naštval se Pán zla. „Konečně jsem tě dostal na kolena, ale netěší mě to, když se nebráníš a hraješ si na mrtvého brouka, Pottere! Řekl jsem, abys vstal, ty zbabělče!“ zakřičel z plna hrdla. Harry se ani nepohnul.
Voldemort napřáhl hůlku a zvolal: „Crucio!“
Harryho tělo se začalo v křečích zmítat po zemi. Nedal na sobě nic znát. Kdyby nebylo na jeho těle trhavými pohyby rozpoznat, že je mučen, nikdo by to nepoznal. Víčka měl zavřená a ústa také. Jeho rty nepronikl jediný sten. Harry už byl zvyklý, byl téměř vycvičený. Nejednou si tuto bolest vyzkoušel a nejednou nad ní zvítězil, proč by tomu tak nemohlo být i dnes? Ale bolest neustávala, ba naopak. Lord Voldemort si pod svůj hadí čenich šeptal jakási slůvka a bolest v Harryho břiše sílila. Jako by ho každou chvíli měla roztrhat na tisíc kousíčků. Cítil, jak mu ubývá sil a jak se mu přes popraskané rty derou první prosíky.
Najednou do místnosti vstoupil někdo, koho tu rozhodně nečekal.
„Rone!“ špitl napůl přes veškeré bolesti. „Rone..“
Voldemort si spokojeně prohlídl Ronův neoblomný výraz, načež se posměvačně obrátil na Harryho. „Vidíš, vyhrál jsem. Uštědřil jsem ti ránu tam, kde to nejvíc bolí. Konečně jsem pochopil Brumbálova slova. To, čím mě celá ta desetiletí krmil. O té jeho lásce a citu. Ty jsi přece takových věcí schopný a Weasley byl tvůj nejlepší přítel. Byl přesně ten adept na dokončení mého geniálního plánu, který vyšel, a proto mu udělím tu čest, aby tě mohl zabít sám, Harry Pottere, chlapče, který už nezůstaneš dlouho naživu,“ zkřivil své hadí rty v nehezký úšklebek. Otočil se na Rona: „Doraž ho!“
V Harryho očích se mísil strach s lítostí. Kdyby Ron věděl, co dělá. Pokud se jednou probudí z této noční můry, nikdy si to neodpustí.
„Rone,“ špitl Harry zřetelněji, jelikož bolest od cruciatu polevila, „to nejsi ty. Ovládni se, ty to dokážeš. Ty tam někde jsi, věřím v tebe. Jsi silnější než to zlo v tobě!!“
Harry větu znova zopakoval, ale Ron jen soustředěně mlčel. Jakoby vůbec nechápal nic z toho, co právě Harry říkal. V rozporu s tím jen přistoupil k Harrymu blíž a napřáhl k němu ruku, ve které třímal svou hůlku, na které byly vyryty nějaké runy. Nebyla to jeho hůlka, to Harry hned poznal. Podíval se Ronovi znovu do očí, ale ten měl v očích jen ten obvyklý chlad a bezcitnost. Nebyl tam. Ten starý Ron, kterého měl Harry tolik rád, a ve kterého tolik věřil, už tam prostě nebyl. Vzal si dovolenou. Bylo příliš pozdě. Harry poznal, že prohrál.
Naposledy zašeptal Ronovi do ticha: „Rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj měkce, neboť šlapeš po mých snech!“
Ron pokřivil hlavu jako štěně, které nechápe, o čem je řeč, zmateně zamrkal, ale nedal se zmást: „Avada Kedavra!“

Blanch

candita.cz

bíglofil | wowkař | mangacvok | pisálek | grafický magor | metalák | rozhodně pako ... Smrdím tady od roku 2002 a smrdět budu dál!

180 komentáře “Šlapeš po mých snech

 1. To jako myslíte vážně? A já jsem si furt říkala, že je to takové..o ničem.. bezdějové..

 2. a já mrcha Harryho zase zabila, co? :)) Ale příště bude živý, jen zabije někho jiného, fakt :))

 3. heh… blanch jestli je tohle nudne a bez deje tak v tom pripade nevim jake jsou ty povidky co tu das az toho 1.7…:) moc se ti to povedlo….

 4. To byl táááák smutný…. strašlivě nádherné, ale strašlivě smutné… nevím co dál říkat, skoro jsem oněmněla fakt… neřekla bych že je to bezdějové… to vůbec, fakt se nemůžu dočkat dalších a dalších stejně krásných povídek :o)))))))))))))))))))))))

 5. Glum chápu 🙂

  Tak to jste mě překvapili, vážně.. to jsem nečekala. Děkuju.. no, raději už se k tomu nebudu vyjadřovat 🙂

 6. Ááá, Equilibrium 🙂 Ale ještě tam je na začátku "Já, jsa nuzák, rozprostřel jsem své sny…" Nebo v jiném překladu "Já, chudák," Ale fakt je to pěkná povídka, Blach…

 7. Rozhodně je to zajímavější než "Máme doma čarodějku". Tamto je bezdějový, tohle je další zajímavá verze jak umře. Stejně všude slyšim, že ho hodlá zabít.

 8. Krásný a smutný.. a taky překvapující.. :o) Už jsem přestala doufat, že něco krom drabble štafety zveřejníš.. ;-) Ale je to moc hezký :o)

 9. Scratt ano, Equilibrium, ale tohle není z Equilibria, je to citát, který vyřkl William Butler v knize Yeats. To není fráze z Equilibria 🙂 Ale tam to taky sedí. Taky, že Sean Bean tam tu knihu drží v rukách a čte z ní.

  ovce tak měn třeba Máme v rodině čarodějku přijde víc dějové.. je to o tom, jak se všechno Lily dozví..plno lidí je zvědavo na to, jak se to všechno vlastně Lily dozvěděla. Je to jako první díl Harryho..první kapitoly. Ale to už se mi víc líbí tahle, to je fakt.

  Jelikož Nancy zveřejnila drabble, které nepatřilo do štafety, bylo na mě zveřejnit taky něco, co do štafety nepatří a já drabble mimo štafetu nepíšu 🙂 Tak jsem tam měla schované tohle a ještě pár povídek, a tak jsem tu dala toto..

 10. ovce23: ale kdyby ho Rowlingová nezabila,bylo by to oničem.všichni to chtějí.nemá jinou možnost,leda že by vymyslela nějaký superelegantní konec..

  Blanch: je to super!nevim co proti tomu máš..

 11. Tesia přesně..superelegantní konec, to je ten správný výraz, Harry prostě jako správný hrdina musí umřít 🙂 Jenže já ho pořád zabíjím tak, že prohrává 🙂

 12. Jinak, Scratt..Anne :)) Ten citát mám i na webovkách 🙂 Je úplně odzbrojující, mám z něj husinu.

 13. Prý dějově nic moc! Bylo to skvělý, ale doufám, že ve skutečnosti to takhle neskončí. Ať Rowlingová Harryho klidně zabije, ale ne takhle.

 14. Já se pčidávám k prvním komantářům (až na ten tvůj Blanch, že je to nuda) mě taky slzička ukápla, ono to asi moc dobrá komninace nebyla tuhle povídku se smutnou písničkou

 15. nádherný! pořád a neustále zašnu nad tvým psaním…

  jinak…jak tam Harry výjmenoval ty lidi, co ho kdy podorovali, tak jako to, že zapomněl na Ginny??????

 16. jakou písničkou? 🙂 asi si sedím na vedení..tam nějaká je?

  Ginny je živá 🙂 Takto, Dom 🙂 Tu jsem vynechala, protože mi přišlo blbé fakt všechny zabít :)) To bych mohla napsat rovnou celou Weasleyovic rodinu. Tu šlo spíš o ty fakt nejbližší, kteří ho tolik let podporovali. S Ginny se na konci šestky rozešel, aby to s ní nedopadlo stejně.

 17. Pane jo,to je smutny..ja se u toho malem rozbrečela…:(…a ještě…Blanch…ja si začinam čist 13.komnatu a ty si mě pěkně na***la!!!ach jo….to je tak smutny…ja vim,sem citlivka….:(

 18. Scratt já jsem to poprvé slyšela od mého kamaráda, který už bohužel nežije. Pak jsem to viděla v Equilibriu a úplně mě to rozbrečelo, vzpomněla jsem si na něj a ta věta se mi vždycky líbila, jen jsem nevěděla, jak to zní v originále.. je to nádherný citát..

  Verčo neomlouvej se mi :))) Já jsem se nijak neurazila :))) Já vím, že máš pravdu 🙂

 19. hm..nj sem  prostě takova…ale ja prostě bych psala povidky jenom z dobrym koncem…se špatnym to nijak neumim…ale aš takovou povidku napišu(neručim,že se nebudu po tobě opičit:))tkak ti dam vědět 😉

 20. Móóóóóóc cheský!!!! Jelokož ale já brečim snad jenom gdyš se HODNĚ hádám s mámou, a to sou slzy vzteku, tak sem jenom nachvíli mlčela a jenom seděla, což je skoro zázrak…. ;c)

  Mimochodem, Máme doma čarodějku je skvělý!!!!!

 21. Jen škoda, že byla tak krátká:) Na můj vkus se Harry málo trápil:) Ale je mi ohromným potěšením si zase jednou přečíst dost povedenou depresivní povídku z tvé dílny.

 22. :)) Harry se málo trápil..no, já jsem skočila přímo do děje, moc se mi nechtělo ten začátek psát, a tak jsem tam přímo jako vstoupila a rychle jsem to popsala, aby si zase nstěžovali, že je to nějaký masakr :))) Jak jsem řekla na začátku, pro mě tahle povídka není jedna z těch lepších. Dala jsem ji sem, protože jsem o ní vysoké mínění moc neměla. Vím, že to umím líp.

  No jo, krátká..jen o třech stranách, na mě neobvyklé.

 23. Trochu nudné,konec uspěchaný,ani jsem nějak nezesmutněla.Trochu si vyšla ze cviku,ne?Kdepak je ten přííšerně smutný konec?

 24. máš přeházený vkus, se mi zdá..Odi et amo úplně nenávidím a tobě se to líbí, tohle mi zas žíly netrhá a oproti té hrůze ti to přijde nudné :)))) Já to vidím naopak.

 25. Jinak..ten smutný konec je právě v tom cítátě: Rozprostřel jsem své sny pod tvé nohy, našlapuj měkce, neboť šlapeš po mých snech.. a hned na to následuje smrt rukou nejlepšího přítele..nevím, co smutnějšího by tam ještě mělo být :)) Já myslím, že to mluví samo o sobě a ten citát je velice trefný

 26. Proč by měl sakra Harry umřít?Jako správný hrdina?Co že?Já myslím že je ještě lepší než všichni správní hrdinové a mnohem!!!Vždyť on přišel skoro o všechny co miloval a to se vám nezdá jako správný hrdina že i tak jde pořád dál?Já myslím že ty všechny Rowlingová zabila snad proto aby on přežil…všichni se kvůli tomu vlastně obětovali takže kdyby zemřel tak by to správný konec nebyl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 27. Nikdo neříká, že není správný hrdina..ale jako správný hrdina, což tak bývá, by za věc měl položit život..aby to neztratilo své kouzlo. A žili šťastně až do smrti, to už je ohrané, bývá to v pohádkách, to by byl na Rowlu dost chabý konec.

 28. úvod jsem si přečetla.Vyložila sis to špatně:Odi et amo se mil líbí,protože to zasahuje hodně do minulosti a tohle se mi zdálo být moc rychlé.Ani jsem nestačila pořádně se ,,rozesmutnit,,prostě sedí v Azkabanu a najednou bum a Ron ho zabije.

 29. Já vím, že jsem vyjela promiň Blanch, ale mě je to prostě líto…vím že u sladkobolných příběhů plných lásky a stupidních problémů je dobrý konec ohraný, ale prostě si myslím, že po tom všem si Harry zaslouží přežít…a nevěřím tomu, že i když přežije tak bude žít šťastně až do smrti…po tom všem už podle mě pořádně šťastný nebude a to je podle mě horší něž smrt možná…

 30. Julie já totiž skočila do přímého děje..žádný úvod tam není.. prostě jsou tam a mluví se jen o tom, že Ron zradil. Odi et amo se mi nelíbí vůbec, jednak dějem, druhak obsahem..

  Simi nemyslím si, že si vyjela…asi budu vážně muset všude psát smajly, aby si někdo náhodou nemyslel, že mě to štve ebo tak..prostě jsem jen oponovala..:)

 31. teda blanch ano možná pro tebe to není nic moc..jo ale pro nás , pro nás obyčejné smrtelníky to je super…mimochodem myslím že jsem tady podobnou povídku četla……….taky byly už ve vězení ale Ron byl mrtvý a Hermionu teprve utýrali k smrti a pak teda nakonec Harryho!! ale tohle je opravdu supa…..no já hlavně si chtěla přečíst něco co mi zlepší náladu…o-ou nepovedlo se…jdu skusit něco jinýho

  byla to fakt špica!!!!

 32. mě se nelíbí tohle,ale ani Odi et amo není dokonalé.Je to PĚKNÉ,ale liší se to od všech tvých povídek.Proto se mi to líbí

 33. S úspěchem jsem přečetla povídku i komentáře a nemyslim, že řeknu něco co už by tu řečeno nebylo… Neurazí, nepotěší – docela hezká povídka, která zpestří zbytek večera :))

 34. tyy jo tak to je husty. ty furt vo ňákejch povídkách říkách, že sou jenom tak jako, že ses nudila a že nejsou nic moc, ale opak je pravdou, je to fakt skwjelá povídka. fakt jo seš prostě nej. =)

 35. Hel jmenuje se A tak zesnul Vyvolený, o které mluvíš 🙂

  Ne, tohle je vážně jen taková oddechovka.. až budu chtít napsat propracovanou povídku..což se mi vážně teď nějak nechce :), tak se s tím podrbu víc a bude to na tom vidět..ne tohle..

 36. No jako určo není nej…to ne ale je pěkná to jo…….nejhezčí si myslím že jsou

  Dědicové mágů

  13 Komnata

  Návrat do minulosti a pak vím že se mi líbila ještě jedna ale tu si moc nepamatuju …nejvíc k srdci mi ale přirostzla povídka " Jak si James nabrnknul Lily…" tu sem totiž četla jako první…….mimochodem Blanch mluvila si tu o datu 1.7..mohla bych vědět co tu vypukne? jak sem tu už řekla měsíc jsem hier nebyla! děkuju!!!

 37. hel 1. 7. začnu zase psát, doteď jsem nepublikovala žádnou kapitolu a žádnou "pořádnou" povídku..jen zmetky :))) 1. 7. začnu zase psát, protože od dubna jsem nic(kromě toho..to bylo na revanž) nepublikovala. Kromě drabble, kterého se zúčastnila i osoba, kvůli níž jsem se rozhodla na nějakou dobu s tím seknout..ale to ti nebudu blíž vysvětlovat, to by bylo nadlouho, třeba ti to tu vysvětlí někdo jiný :)))

 38. Jo já jsem tvoje dcerka!!!taková malá zelená se třema rukama…….víš ne….a ty by ses na mě vybodla???no maminko!!!!

  Ségra Heather..( ty si ta růžová s puntíkama viť)…ta maminka je ale zlá co??? chjo

 39. Tahle povídka na mě působí hrozně zváštním dojmem… Bolestnym,ne snad pro smrt Harryho,spíš díky tomu  citátu(slyšim ho poprvé) a Ronově nevizpytatelnosti

  Testuješ si nový stil psaní?

  (Jako by to snad ani nepsala ty..)

 40. Prej děti..na to jsem ještě mladá :))) Možná tak za 10 let..dřív než ve třiceti ne-e :))

  ke-sa netestuju..já takhle píšu u tak dva roky 🙂 Nemyslím, že je na tom něco jiného..právě, že se v tom vidím víc, než v ostatních povídkách 🙂 Jako..v té krutosti..no..už tak píšu nějaké dva roky no :))

  Ten citát je hodně drsný, způsobuje mi mrazení.. ale není můj 🙂 Každopádně díky..no :))

 41. jo to sis mamčo měla naplánovat dřív že chceš děti až ve 30…….bohužel…lituji…. neměla si se v 10 na tý diskotéce tak opít :-))

 42. Ne.Je stará a hnusná a řve na mě,že jsem malej spratek,což ostatně teď dělaj všichni,TAKŽE SE NEJMÉNĚ NA DVACET LET ZAVŘU NĚKDE DO SKLEPA A MŮŽU SE NA VŠECHNY VY***T!!!!:((((

  Jinak,já bych tě jako mamču brala.Ale jenom na záskok.Ty seš taková ztřeštěná

 43. to teda jo no….trakovej prdloušek ( sry Blanch)…..jinak supa maminka……

  Blanch: v deseti si nás měla i když si nemohla…páč si vypila nějaký lektvar…a když jsme byli s Heat. malý dala jsi nám nápoj který urychluje růst..páč si nás nechtěla furt přebalovat viiieeš????

 44. To vysvětluje Blanchin dobrý přehled o kouzelnickém světě…..jj,a pak nás dala k adopci,bo jsme jí štvaly:(((

 45. ahaa…to je fajn, že si to pamatujete vy, ale já si toho nebyla vědoma :)) nebyla jsem pod Imperiem? :)))

 46. Jo,si mě to naučila jako malou:)A můžem ti teda tak říkat?:)

  A možná to nebylo Imperius….fakt ses tehdy neměla na tý díze tak opít:)))

 47. tak promin mamuško!!:-) nmechtěla jsem tě zlobit…..už budu normální ( v mezích) odpustíš mi?? :-)) (prosím prosím smutně koukám) 8-)

 48. Sakra…Hel,nikdo nás nechce:((((Ale mamča pěkně vydírá….nemůžu jí ani vykat,ani říkat mami,tak co potom můžu?

 49. Ne.Už jsem si tak nějak zvykla na to,že jsem starší sestra,a nějak se mi nechce nechávat to na tobě:-P

  Co takhle babi?

 50. no jasně, hoďte chudinku Blaničku do starého železa..na šrot..říkejte jí babi.. *ironík* :))

 51. fajn budu ti říkat bábi!!…jo babička Mary………to jde ne…

  Heat: sme takový dvě chudinky malý opuštěný :¨-)))

 52. BBB-Big Babi Blanch:))

  Néé….nebudeme naši drahou Blanch trápit.Muhehehe.Vždyť si to nezaslouží(i když….)

 53. ne, žádná babi.. když už, tak jsem Johnny, ale žádná babi..

  já ti dám, nezaslouží..potom jako správná máma nebo babi tě můžu pořádně spráskat, že zmodráš 🙂

 54. Prosím,prosím,to není fér,to je hnusný,prosím,prosím!Člověk je tvor s nutkáním stále něco objevovat a ty potlačuješ moji přirozenost!Bráníš mi ve vývinu!Prosím,prosím!!!

 55. Proooooooosíííííííímmmmmmm…!!!!!Udělám cokoliv!Přísahám,že se ti nebudu smát,prooosííím!A na srazu mě můžeš zmlátit,ju?

 56. Co mě vytáčí?Včera mě někdo vytočil,ale opravdu STRAŠNĚ moc….grrr….kdyby to nebylo jenom po netu,tak je všechny pozabíjím….úplně se mi vařila krev..

 57. jéje holky jsem  se dneska vrátila z 3 deního výletu..no supa….jako Blanch víš že je neslušné něco nakousnout a pak to nedopovědět…..taková je etika!……já se ti smát nebudu a i kdyby tak jen trošku a navíc mě stejně neuvidíš…….Blanchi plosím!…….Tys to Heat určo už řekla že jo….že jo?? …seeegra já to cu taky vědět

 58. Ne,neřekla,přísahám.Nicméně si myslím,že pokud nám to Blanch říct nechce,tak nemusí.Na druhou stranu by už mohla vědět,že my se jí smát nebudem.

  Mmch.,já měla jet taky  na vejlet,ale jsem nemocná:(((A se svou třídou se nebavím

 59. Helesika tak ptoom Hether nejneslušnější osoba, co znám a vůbec neví, co to etika je.. protože ta to dělá pořád.

 60. Heat,,,,,,,..: i když? i když co….já tě nenutím ale já ybch byla jednou ráda psycholožka..takže jsem taková nimra v tomhle tom! :-)

 61. Jen buď,jen buď:))Já to teď nemám zrovna komu říct….

  Nemám ráda psychology.Nebo psycholožky.Jedna mě nutila,ať všechno,co mě trápí řeknu panence.Jsem jí řekla,že nechci.Jsem věrná svému medvídkovi:))))

 62. všichni nejsou určo stejní…….je dobře že jsi věrná svému medvídkovi já když nevím  jak si vylít pocity tak prostě začnu psát Fan Fiction…..a tam se vylévám dokud se nevyleju!!!

  pokud by si chtěla někdy pokecat " ségra" tak ti napíšu moje ICQ teda je jestlio potřebuješ………chceš?…jjo- ne.

  zdraví Nimra :-)))

 63. Hel přesně, já taky svoje pocity vylévám do povídek.. nejvíc to schytala V hlavní roli a Třináctá komnata

 64. No…ráda bych.Ale ICQ je pro mě vyloučený:(((No,já bych si ráda zase jednou přečetla V hlavní roli,ale bohužel…:(((

  A já nic psát nemusím,mé sny mi bohatě stačí

 65. Blanch: jako ta 13 komnata je abs.ligová! prostě jsem se nemohla odtrhnout a četla jsem jí třeba i do 1 do rána….fakt strašně moc chytlavý!

 66. no tak sry že sem se zeptala slušně….

  Blanch už se mrtě těším na 1.7.-..jen je škoadaže já tu zrovná 14 dní nebudu jedu na tábor :-)

 67. Protože s Ronem jsem ještě pořádně nic zásadního neprovedla, teda pokud neberu, že jsem ho vlastně zavraždila v Pikovém králi

 68. nevím kde jsi vzala ten nemožný překlad úvodního verše, ale je potěšující, že někdo má v merku stejný dílka jako já… btw: udělat z rona vraha (víc nevím četla jsem jen poslední dva řádky) není zas tak dobrej tah vzhledem ke knize, ovšem v rámci fanfiction není vyloučené nic… piš barde, střádej, a až budeš mít dva miliony, tak to vydej vlastním nákladem… good luck!

 69. Had I the heavens' embroidered cloths,

  Enwrought with golden and silver light,

  The blue and the dim and the dark cloths

  Of night and light and the half light,

  I would spread the cloths under your feet:

  But I, being poor, have only my dreams;

  I have spread my dreams under your feet;

  Tread softly because you tread on my dreams.

  William Butler Yeats

  to já jen tak…

 70. Shini našla jsem ho na netu a přesně takto byl využit i ve filmu.. a přesně takto se mi taky líbí. Vyvolává ve mně mrazení. Byl takto přeložen totiž do češtiny.

 71. mně se to začíná líbit víc a víc, naopak bych řekla, že je to hodno PP 🙂 Je to fan fiction, ff je o tom, co si představují autoři, ne o tom, jak to doopravdy zřejmě bude..je na nich, jak propustí uzdu své fantazii..

 72. akorát jedna mini věcička mě zajímá co se stalo s Hermionou?Možná sem to v slzách přehlídla tak promiň

 73. :)) promiň 🙂 No..to už tam není, co se s ní stalo..ale zřejmě ji Ron buď zabil nebo ji taky zlákali na stranu zla Imperiem, protože v mém podvědomí se ti dva prostě milují..

 74. oni se nemilují jen v tvém podvědomí….oni se opravdu milují.Prostě k sobě patří a nedokážu si představit že by to bylo jinak

 75. je to krásné, ale tak smutné to si Harry nezasloužil.Je to faaaaakticky moc krásné, co se stalo s Hermionou?

 76. ahojky, chcete vyhrát vonavku zadarmo? stačí se zaregistrovat na http://www.lovetrap.cz a zadat můj kod 5TUVU, dík moc, stačí, když se tam zaregistrujete a sezenete deset slečen, která se tam zaregistrují a vyplní zase váš kod, a pak .. vonavka je vase .. no?

 77. nino…už mě, popravdě, sereš..začínáš být horší, než ti smradi, co tu po sobě zanechávají reklamu.. ve čtyři ráno…

  juju to si domysli 🙂

 78. No tak jsem se odhodlala napsat první komentář.. Navštěvuju tvé stránky asi dva týdny a tak nějak jsem pořád byla mimo… tím, že jsem jen četla, četla…ale nebyla jsem schopna vytvořit si svůj vlastní názor na tyhle stránky. Teď ho konečně mám:) A je asi takový, že si mi sympatická. Už jen tím, že nejsem jediná 20 letá holka zblblá do Harryho. Myslím jako knížek ne postavy.. A tvé stránky jsou super! To je asi vše..jdu číst dál. Jo a ještě mám dotaz! Zmiňuješ se o změně 1.7. Máš snad ještě jiné stránky? Možná jsem to jen přehlédla.. Je tu tolik věcí, že už mám v hlavě menší guláš:)

 79. Lucy :)))) do postavy vůbec…kdyby bylo na mně, tak by hlavně v pátém díle dostával preventivně facku z každé strany :)))

  Jinak..ano, mám stránky…html stránky.. měla jsem je i předtím, ale moc jsem je neaktualizovala a blbly, taxem si registrovala novou doménu a dodělávám je, když je čas…http://blanch.xf.cz

  Jinak ..moje strányk jsou jště: http://layouts.chytrak.cz

  http://tichoslapek.wz.cz

  A ještě pár nějakých, které už nemám ve vlastnictví, když to tak vezmu… jsem takové pako, co furt si hraje s html, takže mám milion stránek, které apk nestíhám 🙂 Ale blog aktualizuji pravidelně..je to taky jednodušší, než si připojit přes http://ftp…zapnout editor a psát tagy :))

  Jinak jsem taky ráda, že nejsem jediná "stařešina", co má ráda HP :)))))

  Pájo děkuji…někdo to ale za možné nepovažuje..já osobně taky ne..leda by Ron vážně byl pod Imperiem, ale je to fan fiction a ff o tom je, o tom, že si autoři vymýšlí dle své fantazie 🙂

 80. Ahojky,já víš nák sme se nechtěl smířit s tím že Harry  umře tak sem napsala na tuhle povídku pokračování. ( http://harry.potter1.sblog.cz/nezarazeno/ ) sice je to amatersky napsáno,ale mě se to vcelku líbí,nechci se sama chválit…. ;o) tak dištak mrkni a dej vědět jestli se ti to aspoň líbilo pa

 81. moc hezký.zvlášť ta Harryho poslední slova.Blanch,napsala jsem dvě básničky.kdybys měla čas,koukni na můj web a napiš-jakožto zkušená umělkyně-jestli jsou hrozný nebo jestli se to aspon trošku podobá básničce.Díky.

 82. Díky moc, že jsi napsala tuhle povídku. Inspirovalo mě to a na základě této povídky jsem napsala svoji první! A též díky, žes mi touto povídkou usnadnila, jakým způsobem mám psát! Moc díky i za ostatní, kteří si tuto povídku přečetli!!!!!!!!!!!!!!

  P.S.:ten způsob je "tragický" , ale to je detail:-)

 83. strašně mě těší, že moje psaní inspirovalo někoho k jeho vlastnímu psaní…děkuji ti za takovou poklonu

 84. Heh… No, na začátku jsem čekala něco romantického, ale že se z toho vyklube skoro-bratrovražda… :D Harryho jako postavu moc nemusím, takže mě jeho "smrt" ani tak nedojala… Jooooo kdybys' zabila třeba Severuse, nebo Draca, to by byla jiná :D

 85. kdyby nekdo z tria mel zradit tak je to ron. protoze je preci jen nejvic ctuzadostivy… takze se mi to zamlouvá. mam z tohho pocit ze ten citat vznikl driv nez povidka 🙂 to neni samozrejme kritika. naopak. ja vetsinou tez vymyslim  drive treba nazev nez dej, taktze v klidu:) moc se mi to zamlouvalo. je tam vsechno – zrada, pratelstvi, duvera… parada! mas mou poklonu.

 86. Ten citát je základem :)) William Butler Yeats a zazněl ještě v Equilibriu 🙂 Teď už jej zná půlka světa 🙂

  Ale povídka byla první, citát se k tomu jen hodil, tak jsem ho tam vsunula a jelikož povídka neměla název, dostala ho podle něj, protože je to můj nej citát 🙂

 87. achtak…no já ten film nevidela… hluboce se stydim..a to je moje mamka predsedkyne opavskeho filmoveho klubu!:D

 88. hi..v poho povídka:)…ja se tak nemuzu dockat toho 7.dilu to snad neni ani mozny:-D…proste zvedavosti mi asi brzo pukne hlava!!!JA TO NEVYDRZIIIM:-D

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..