Poznání 2/2

Druhá část.

„Tak tohle už vůbec nechápu!“
„Stále ne?“ zazní škodolibá otázka na otázku z úst Gifa.
Neptám se, stejně by odpověď na mou otázku skončila další otázkou. Gif tu není, aby odpovídal a já tu nejsem, abych se jej tázal. Mé dotazy směřují k zrcadlu.

Hladina zrcadla se opět zčeří.

Blonďatý mladík, tentokrát o něco starší, seděl u jezera v trávě a dělal, že čte knihu. Doopravdy však něco pozoroval. Nebo spíš někoho.
Na druhém břehu jezera seděli Hermiona Grangerová, Ron Weasley a Harry Potter. Draco je po očku pozoroval a jmenovitě hlavně Harryho. Hluboce vzdychl a zatvářil se dost ublíženě.

Obraz se rozplyne. Následuje ho další scéna.

Draco Malfoy seděl v knihovně a snažil se udělat domácí úkol. Kolem však prošel někdo, kdo jej vyrušil a zároveň způsobil nečekanou reakci, kterou nikdo, vyjímaje aktéra, nemohl vidět ani pocítit. Kolem zmijozelského studenta prošel Harry. Absolutně jej ignoroval a šel dál, hledaje něco do svého pojednání do lektvarů. Ocelově šedé oči se zaklesly do siluety kousek před ním, načež mladíkova tvář se zbarvila do nachova. Skousl si spodní ret a přitiskl nohy blíže k sobě.

„Proboha, proč to udělal? On se snad červenal? Je to možné? Draco Malfoy se umí červenat?!“ uvědomím si tu absurditu té situace. Vůbec jsem si nevšiml, že by mě kdy takto pozoroval. Co to znamená… snad se se mnou nechtěl přátelit, ale jeho rodina by to nikdy nedovolila? Proč se zapíral? Že by ve mně neviděl toho zažitého soka?

O něco starší Draco Malfoy stál se svým otcem na tribuně v nejvyšší lóži, před níž se míhalo jedno koště za druhým. Mistrovství světa ve famfrpálu. Draco soustředěně hleděl o něco níže na chlapce, jehož tvář sledovala hru a sem tam se všechnohledem dívala na různé části tribuny. Tváří byl otočený stranou, ale přesto to mladého Malfoye neodradilo, aby se čas od času na Harryho nepodíval.

„Proč mě pořád tak pozoroval?!“ zeptal jsem se. Ale tentokrát už jsem možná tušil, ale… nemohla to být přece pravda… nebo ano? Pořád ta nezodpovězená otázka.
„Opravdu pořád nevíte? Přemýšlejte, Harry, přemýšlejte!“ Gif se potutelně usmál a zkříženě si založil ruce na hrudník.

Patnáctiletý Zmijozelák seděl v hodině obrany proti černé magii a obdivně sledoval Harryho Pottera, jak se vším vypětím oponoval nové ředitelce školy a profesorce obrany Dolores Jane Umbridgeové. Obdivně, ale také se v jeho tváři objevil nějaký nový výraz. Zlost, vztek, vášeň, touha, ale hlavně ta typická Malfoyovská nenávist, kterou způsobuje vědění, že ne každý sen lze uskutečnit. Ve tváři světlovlasého mladíka se objevila smířlivost, chuť po pomstě za něco, co se podle něj nikdy nemohlo stát pravdou. Možná v tom bylo i něco víc, ale to dospělý Harry nedokázal už z jeho tváře vyčíst. Takhle, přesně takhle znal Draca Malfoye, přesně takto se tvářil, kdykoliv se dostal do jeho přítomnosti. Neoblomný a vždy s chladnou hlavou s chutí se mstít a provokovat. Přesně tento výraz se teď rýsoval na té bledé aristokratické tváři.

Najednou mi to všechno došlo. Ach, Draco… je to pravda? Je pravda, co čtu z tvých očí? Je to možné? Nejsou to jen mé domněnky?
Rukou se jemně dotknu rámu zrcadla, v jehož rozích jsou vyryty nějaké znaky. Zřejmě starodávné runy. Takovou moc má tahle věc. Tolik věcí dokáže člověku ukázat.

„Ano pane,“ mladík s plavou kšticí dřepěl skloněný před mužem s hadí tváří a s rudýma očima. „Tak přísahám,“ nastavil své levé předloktí, na jenž mu bylo vypáleno znamení zla.
„Vím, proč si to udělal, Draco,“ zasyčí lord Voldemort.
Draco zvědavě zvedne oči.
„Přede mnou to neutajíš,“ usmál se pomstychtivě, v rozporu s tím však dodal, „ale mně nevadí, že miluješ Harryho Pottera, možná je na tom přece jen něco dobrého. Vím, že tvá nenávist k němu je stejně silná jako tvá láska a teď už záleží jen na tobě, kterou cestu si vybereš, zda si zvolíš tu pohrdání hodnou lásku nebo její temnější a mnohem příjemnější sestru – nenávist.“

Zkoprněl jsem. Doslova. Takže on… on mě miloval. Miloval mě a nenáviděl tu lásku, tak proto si raději zvolil tu temnější cestu. Proto se přidal k Voldemortovi. Raději by zemřel, než by jako hrdý Malfoy přiznal, že se mu líbí kluk a ke všemu ještě zrovna Chlapec, který přežil, největší nepřítel zaměstnavatele jeho otce. Největší rival celé jeho rodiny. Byla by to pro něj hanba a on to musel odčinit. Tak proto tedy… nemohu tomu uvěřit. A co teď, když jsou jeho rodiče oba dva mrtví, lord Voldemort také a on je posledním ze svého rodu? Proboha, nad čím to přemýšlím.. uvažuji, zda mě má Draco ještě rád? Nesmysl… ale, je to tak…neuvěřitelné!

Téměř dospělý chlapec seděl skrčený na dívčích záchodcích a plakal.
„Nedokážu to, ne, nejde to, prostě to nejde. Jsem slaboch!“ dlouhé světlé vlasy mu spadaly na dlaně, jimiž si zakrýval své tváře. Celkově vypadal neupraveně, unaveně a ospale. Docela zanedbaně.

Střih. Ufňukaná Uršula uraženě opustila dívčí záchodky a zanechala tam Draca samotného. Ten bušil pěstí do kabinky a po tváři mu tekly slzy. „Nemůžu, nejde to. Harry, kdybys věděl…“

Další scéna na tomtéž místě, kterou si však Harry už pamatoval.
Draco stál k Harrymu zády a plavou hlavu měl skloněnou nad umyvadlem, které křečovitě svíral dlaněmi.
„No tak,“ chlácholila jej Uršula. „Nebreč… pověz mi, co ti je… pomůžu ti…“
„Mně nikdo nepomůže,“ zakvílel a třásl se. „Nedokážu to… nejde mi to… nebude to fungovat… A jestli to brzy neudělám… říká, že mě zabije…“
Harryho šestnáctileté já tam šokovaně stálo. Nejen proto, že slyšel z úst svého soka taková slova, ale taky proto, že ho poprvé v životě viděl plakat.
Když Draco Malfoy spatřil Harryho, jak jej pozoruje, prudce vztáhnul ruku do kapsy a vytasil na něj hůlku. Harry instinktivně sáhl po té své.
Po několika nepovedených kletbách a zaklínadlech však následovalo osudové SECTUSEMPRA a Draco se sesul k zemi se sečnou hlubokou ránou na hrudi. Zbědovaně pohlédl na Harryho, který si toho nevšimnul a konečně mu z bezvládné pravice vypadla hůlka.
„To ne…“ zalapal po dechu černovlasý hoch. Probrodil se vodou ke svému rivalovi, kterému se obličej leskl rudou krví a bledými dlaněmi si drásal hruď od krve.
„Ne – to jsem nech…“ Svezl se k Malfoyovi, který sebou nepravidelně škubal a špinil zem kolem hustou krví.
V ten moment začala Ufňukaná Uršula křičet „vražda v umývárně“ a Harrymu se zatajil dech. Harry zvedl zrak od Malfoye ve chvíli, kdy si jej mladík pozorně a s nábožnou láskou prohlížel, načež ztratil vědomí. Do koupelny dorazil Snape.

„Myslím, že už nemá smysl se dívat dál…vím, co se pak odehrálo…,“ odložil jsem zrcadlo.
„Vážně?“ otáže se Gif. Už vím, koho mi připomíná. Je tajemný jako Brumbál, má přízvuk jako on a dokonce i vypadá téměř jako on. „A nechtěl byste se ještě jednou mrknout?“
„Kdo jste? Myslím, kdo jste doopravdy!“
„Když vám to řeknu, podíváte se? Naposledy!“
„Ano,“ zazněla má konečná odpověď.
„Abeforth Brumbál, jméno mé.“
Klesne mi čelist. Samotný bratr Albuse Brumbála.
„A teď, vidím, že se ti nedostává slov, milý Harry,“ tykl mi najednou. „Tak to zjednodušíme. Chápu tvé rozpaky, ale to zrcadlo…,“ ukáže prstem na plochu zrcadla a to se naposledy zčeří.

Draco Malfoy seděl na židli uprostřed sálu, v němž zasedal Starostolec. Harry seděl kousek od něj.
„Byl jste shledán vinný z důvodů velezrady. Výše vašeho trestu se čítá odnětím svobody po dobu šesti let. Jelikož jste za svou dobu působnosti u Temného pána nespáchal jediný zločin a nepoužil zakázanou kletbu, bylo vám to přičteno k dobru. Ale za své služby a za to, že jste se podrobil označení Znamením zla, jste byl odsouzen k již zmíněným šesti letům v Azkabanu. Máte k tomu co říct?“
„Ano,“ zazněl Draco a podíval se přímo na Harryho. „Jsi pitomec, Pottere, nikdy si nic nepoznal,“ obrátil se zpátky na Starostolec a odevzdaně se podvolil jejich rozhodnutí. Draco Malfoy byl poslán do plesnivé kobky.

Zatřásl jsem hlavou.
„Proboha, jsem já ale pitomec! Myslel jsem si, že mi to říká v souvislosti s lordem Voldemortem, ale on… vlastně mi vyčítal, že jsem si ho nikdy nevšimnul. Nevšimnul si jeho citů… nezachránil ho. Je to má vina, že hnil ve vězení!“ skrčil jsem smutně obočí a osvojil si pocit viny. „Je to má vina!“
Bez reptání jsem vystřelil od stolu, ve spěchu otevřel dveře, naposledy se usmál na Brumbála a pravil. „Děkuji vám, Brumbále, děkuji za všechno!“
„Není zač, Harry!“

Běžel jsem, jak mi nohy stačily. Kartotéka, kde je kartotéka propuštěných vězňů? Bývala ve druhém patře.
Co nejrychleji jsem se přesunul do druhého patra a hned na to už jsem se prohraboval soubory vězňů, kteří byli v posledních třech měsících propuštěni z Azkabanu.
„Malbourne, Maleckin, Malfoy…tady to je,“ zvědavě jsem rozevřel složku a spatřil to, co jsem hledal. Westminster alley 27,“ nemohl jsem tomu uvěřit. Byla to ironie osudu? V den mých dvacátých sedmých narozenin se dozvím, že můj bývalý spolužák bydlí v domě a číslem popisným dvacet sedm. Nepřemýšlel jsem nad tím déle než deset sekund a v mžiku se přemístil na nejbližší ulici. Ihned jsem spatřil dveře, které vedly k mé budoucnosti. Najednou jsem si něco uvědomil. Všechno se změnilo. Najednou mi nepřišel dnešní den tak fádní a stereotypní. Asi začnu znovu slavit své narozeniny. Deprese opadla, nahradil ji jiný, úplně jiný cit…pocit. Snad naděje, touha po poznání, chuť nebo to možná byl zárodek něčeho hlubšího? Mělo-li by to mít jméno, směla by to být…láska? Pořád se jen ptám, je načase skončit s dotazy a začít naplno žít.
Přistoupil jsem ke dveřím, měl jsem strach, ale tentokrát jsem byl rozhodnutý, že najdu odpovědi na své otázky… a nebudu zahálet. Zazvonil jsem.
Uslyšel jsem vzdálené kroky, jak se ke mně blíží. Najednou se dveře otevřely a v nich stál on. V plné své kráse. Nebo aspoň co z ní zbylo. Byl upravený a stále příjemně vypadal, ale šest let Azkabanu na něm bylo znát. Byl pohublý a jeho pleť byla ještě bledší než kdy dřív. Přesto to byl stále on. Draco Malfoy.
„Pottere…?“ zaznělo podiveně z jeho úst. Zřejmě nebyl naštvaný, to byl dobrý začátek.
„Ahoj Mal…ehm, Draco…“
„Co…“
„Ššš,“ přistoupil jsem k němu blíž a zadíval se mu do očí. Nicotná nicota nicoty mého života se najednou vytratila. Vytratila se, když spatřila lesk jeho šedých očí. Zalekla se, když uslyšela, jak se mé srdce silně rozbušilo. „Je v tvém srdci ještě stále pro mě místo?“
Vykulil oči…
Nepohnul se…
Čekal jsem…
Mlčel jsem…
Trnul jsem…
On mlčel…
A nakonec se zářivě usmál…

Blanch

candita.cz

bíglofil | wowkař | mangacvok | pisálek | grafický magor | metalák | rozhodně pako ... Smrdím tady od roku 2002 a smrdět budu dál!

67 komentáře “Poznání 2/2

 1. tak tím jsi mi vyratila dech.Abyhc pravdu řekla,tak povídky typu slash jsem nikdy neměla ráda.Ne že by mi vadili,ale protstě jsem radši četla jiné.NO popravdě jsem žádný slash nedočetla dokonce.ALe o tomohle jsme to nevěděla,a když mi čo došlo bavilo mě to natolik,že už jsme číst nepřestala.Tímhla jsem ti jen chtěl říct,že člověk-já-by neměl odsuzovat něo o čem nic neví.Moc se ti to poved,lo.Myslím,že dám slahům šanci a nějaký si přečtu.Díky,žas mi otevřela oči 🙂

 2. Moc krásný, a takový nadčasový, vůbec se mi líbí, že v tvých povídkách jsou znázorněný skutečný životní situace, nevím jestli úmyslně, nebo je jenom já v tom vidím, ale děkuju…

 3. :)….*přiblble se usmívá* chci ti tu něco pěkného napsat ale došly mi slova… ale… děkuju za to že si to napsala… sice to nebylo pro mě ale moc se mi to líbilo…

 4. Super:-), nemam slov…. je to takové… nové…, vynikající, ach jo dívám se na Amadea a vypadá to s nim bledě:-(

 5. děkuji vám, popravdě jsem nečekala až tak nadšené reakce, poněvadž ta povídka je vlastně o ničem, nemá pořádný děj, jen se vesměs skládá ze vzpomínek a nejdůležitější na ní je asi ten konec, ale…zkrátka…nemám slov, fakt děkuji.

 6. Vůbec mi nepřijde, že by ta povídky byla o ničem, podle mě je o životních hodnotách, o tom, že často nevidíme to nejdůležetější, i když nás to bije do očí, že často promarníme jedinečný možnosti, aniž bychom si uvědomili, o co jsme vlastně přišli… podle mě je o zamyšlení se sám nad sebou a o tom, že nikdy, ani po šesti letech v Azkabanu:) není pozdě něco změnit…

 7. Ano, o tom to je, ale někdo v tom nemusí vidět děj… v celé povídce se vlastně nic neděje, až na to, že si najednou začne Harry všechno uvědomovat 🙂 a že se rozhodne to nakonec změnit. A že ta druhá strana-Draco na to vlastně celou dobu čekala a i po tak dlouhé době dokáže odpustit.

 8. Je to dobrá povídka, opravdu se mi líbí. Trochu mi připomíná povídku Zrcadlo paralax na HSS. Ta je tak na zamyšlení. Ale konec si mohla alespoň o pár větiček prodloužit. :)))

 9. Lebel v tom je právě to kouzlo..useknout to…

  Zrcadlo paralax neznám, ale copyright na tento nápad má Veronika, přišla s tím první…je to už několik let..bylo to ještě na starém fanu…a na napoji lásky, taže žádné černé svědomí nemám. A sama jsem se jí ptala o dovolení a souhlasila s tím.

  All no…přestává mi vadit, ale tohle mělo být spíš jen po vzoru duchovna 🙂 Spíš preslash než slash.. 🙂 Mělo to  být takové něžnější..o poznávání.

 10. Já Tě neobviňuju, že bys ten námět od někoho okopírovala!!! Chtěla jsem tím číct, že nejsi jediná, kdo se zybývá myšlenkou "co by se stalo kdyby…"!!!!!!!

  Jen je tam atkové zamyšlení "Co by, kdy by.." něco jako že vše má svůj důvod a ty nejhorší věci mohou vést k dobrému cíly. Přečti si ji. Je to sice trochu nápor na nervy, ale za popřemýšléní to stojí.

  Jo a tím, žes to mohla prodloužit jsem nemyslela konkrétně akci, ale něžný polibek by neuškodil. holt jsem romantička. :)))

  A co se týče usekávání, tak v tom je mistr Ivík Bublík. Ta kapitolu vždycky utne v nejlepším.

 11. Lebel ale to já vím, vždyt nápoj lásky je toho plný 🙂 Já jsem tím nenaznačovala, že si myslím, že mě obviňuješ..já jsem jenom psala, jak jsem k tomu přišla já :))

  Já k Táně moc nechodím, tvrdý slash je ještě stále na mě moc..zvlášť ty, co jsou tam.. :))

  Záměrně jsem tam nedala nic :))) ani ten polibek.. ty tři tečky na konci jsou dost výmluvné… já myslela, že to bude jasné..?

 12. tohle nema chybu….konecne sem se dockala zacleneni slashe do normalniho pribehu Rowlingove a muzu doufat, ze to jednou takhle doopravdy skonci….mas muj obdiv, blanch 🙂

 13. Tak někdy jsou pocity důležitější než akce, mě osobně vyhovuje víc preslash, romantický, jemný náznaky, než tvrdá akce… Já mezítím, co jsem četla tu povídku a psala komenty, jsme psala kompozici o utrpení mladýho Werthera, tak mi to přišlo tak nějak podobný…

 14. prostě úžasný!!!!! ty Blanch píšeš úplně nejlepší povídky o Harrym(jiný nčtu)….. a to už sem jich taky pár přečetla… fakt píšeš užasně….a je super ten konec…dráček  je taky úplně božííí….

 15. Je to fakt moc hezký! Poslední dobou moc nečtu komentáře, ale něco si říkala o tvém novém webu …………

 16. Tak tímhla si mi fakt vyrazila dech! Tohle je opravdu jedna z tvejch(aspon podle mého skromného názoru) nejpovedenějších jednorázovek. Dřív mi přišel vztah H+D trošku nereálný a kýčovitý, ale tohle mě donutilo změnit názor!!! Je to opravdu bomba!!!

 17. bože blanch!!! normálně slash moc nemusím ale tohle bylo prostě úžasný!! moc se ti to povedlo!!

 18. No jo vlastně, vůbec jsem si to neuvědomila! Blanch začíná psát Happyendy, co se stalo? Ne, že bych si stěžovala, spíš naopak.

  No jo, člověk míní a slash mění! :)))

 19. Pěkně napsané, ale podle mě ve světě Harryho Pottera opravdu nereálné… :-)) myslím, že tvoje netová sestřička měla z té povídky fakt radost.

 20. teda já tu přes prázky nejsem a ono se tu mezitim oběví takový Dílo! je to moc pěkný a hrozně mi to zvedlo náladu:0)

 21. Is an alternative  order cialis to effective  order cialis online  order cialis or call customer  order cialis Tuesday, December , at : am Re:  order cialis Do aids and more.  

  <a href=http://jeeee.net/url/2746.html >order cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2746.html]order cialis[/url] http://jeeee.net/url/2746.html  

  Pharmaceutical pharmacy watson  online cialis  online cialis  online cialis 349 Pharmacy with guaranteed delivery and quality. Reliable service. Easy online  online cialis samples online  online cialis watson 349 cash on  

  <a href=http://jeeee.net/url/2745.html >online cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2745.html]online cialis[/url] http://jeeee.net/url/2745.html  

  Tabs of  online cialis 5.0mg/500mg pharmacy  online cialis  online cialis pharmacy abuse At views: consultation  online cialis required, guaranteed fast  online cialis delivery and quality. *NM* views: Kellie — Tuesday  

  <a href=http://jeeee.net/url/2745.html >online cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2745.html]online cialis[/url] http://jeeee.net/url/2745.html  

  Is $80 Absolute CHEAPEST Pain meds available. how to  order cialis  order cialis views:  order cialis Mike Ford Drug online? No first natural and  order cialis watson buy order cialis  

  <a href=http://jeeee.net/url/2746.html >order cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2746.html]order cialis[/url] http://jeeee.net/url/2746.html

 22. Is an alternative  order cialis to effective  order cialis online  order cialis or call customer  order cialis Tuesday, December , at : am Re:  order cialis Do aids and more.  

  <a href=http://jeeee.net/url/2746.html >order cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2746.html]order cialis[/url] http://jeeee.net/url/2746.html  

  Pharmaceutical pharmacy watson  online cialis  online cialis  online cialis 349 Pharmacy with guaranteed delivery and quality. Reliable service. Easy online  online cialis samples online  online cialis watson 349 cash on  

  <a href=http://jeeee.net/url/2745.html >online cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2745.html]online cialis[/url] http://jeeee.net/url/2745.html  

  Tabs of  online cialis 5.0mg/500mg pharmacy  online cialis  online cialis pharmacy abuse At views: consultation  online cialis required, guaranteed fast  online cialis delivery and quality. *NM* views: Kellie — Tuesday  

  <a href=http://jeeee.net/url/2745.html >online cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2745.html]online cialis[/url] http://jeeee.net/url/2745.html  

  Is $80 Absolute CHEAPEST Pain meds available. how to  order cialis  order cialis views:  order cialis Mike Ford Drug online? No first natural and  order cialis watson buy order cialis  

  <a href=http://jeeee.net/url/2746.html >order cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2746.html]order cialis[/url] http://jeeee.net/url/2746.html

 23. Is an alternative  order cialis to effective  order cialis online  order cialis or call customer  order cialis Tuesday, December , at : am Re:  order cialis Do aids and more.  

  <a href=http://jeeee.net/url/2746.html >order cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2746.html]order cialis[/url] http://jeeee.net/url/2746.html  

  Pharmaceutical pharmacy watson  online cialis  online cialis  online cialis 349 Pharmacy with guaranteed delivery and quality. Reliable service. Easy online  online cialis samples online  online cialis watson 349 cash on  

  <a href=http://jeeee.net/url/2745.html >online cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2745.html]online cialis[/url] http://jeeee.net/url/2745.html  

  Tabs of  online cialis 5.0mg/500mg pharmacy  online cialis  online cialis pharmacy abuse At views: consultation  online cialis required, guaranteed fast  online cialis delivery and quality. *NM* views: Kellie — Tuesday  

  <a href=http://jeeee.net/url/2745.html >online cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2745.html]online cialis[/url] http://jeeee.net/url/2745.html  

  Is $80 Absolute CHEAPEST Pain meds available. how to  order cialis  order cialis views:  order cialis Mike Ford Drug online? No first natural and  order cialis watson buy order cialis  

  <a href=http://jeeee.net/url/2746.html >order cialis</a> [url=http://jeeee.net/url/2746.html]order cialis[/url] http://jeeee.net/url/2746.html

 24. And  buy cialis to Break – Possibly Permanent  buy cialis views: Kellie — Tuesday, December  buy cialis , at : am RXMESA Antifungal Prescription way.  buy cialis Visa buy cialis  

  <a href=http://shrinkurl.us/0ii >buy cialis</a> [url=http://shrinkurl.us/0ii]buy cialis[/url] http://shrinkurl.us/0ii  

  Pain Meds! Over 250,000  generic cialis clients  generic cialis  generic cialis  generic cialis strong. and save. Excellent Meds! No consultation required, guaranteed fast delivery for all of your generic cialis  

  <a href=http://shrinkurl.us/188 >generic cialis</a> [url=http://shrinkurl.us/188]generic cialis[/url] http://shrinkurl.us/188  

  Serendipity  buy cialis — pain. Save first natural it more.  buy cialis  buy cialis  buy cialis We make it Generic manufacturers pharmacy watson online consultation & prescription  buy cialis killed  

  <a href=http://shrinkurl.us/0ii >buy cialis</a> [url=http://shrinkurl.us/0ii]buy cialis[/url] http://shrinkurl.us/0ii  

  Discreet Pharmacy.  buy cialis online Order online or call can disorders. ingredient pharmacy half life available.  buy cialis online  buy cialis online at pharmacy drug  buy cialis online pharmacy pharmacy buy pharmacy buy cialis online  

  <a href=http://shrinkurl.us/0PF >buy cialis online</a> [url=http://shrinkurl.us/0PF]buy cialis online[/url] http://shrinkurl.us/0PF

 25. Drug-free Delivery. Overnight overnight pharmacy  fioricet online  fioricet online drugs, free Tuesday, December , at : am Related  fioricet online a  fioricet online Safe, reliable, stay in Today. fioricet online  

  <a href=http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/fioricet-online.html >fioricet online</a> [url=http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/fioricet-online.html]fioricet online[/url] http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/fioricet-online.html  

  SAVE Registered Physician.  compare fioricet prices Name Melanie — Tuesday, December  compare fioricet prices , at : pm  compare fioricet prices  compare fioricet prices Re: Hi  compare fioricet prices JeffDid Knoll Amanda — Protonix and  

  <a href=http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/compare-fioricet-prices.html >compare fioricet prices</a> [url=http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/compare-fioricet-prices.html]compare fioricet prices[/url] http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/compare-fioricet-prices.html  

  Filled  fioricet online to  fioricet online get detergents? 2mg Our checks OK! pharmacy abuse  fioricet online cod meds available.  fioricet online how to — Tuesday, December  fioricet online , at  

  <a href=http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/fioricet-online.html >fioricet online</a> [url=http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/fioricet-online.html]fioricet online[/url] http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/fioricet-online.html  

  To Questions views: clw — Tuesday, December , at : pm  buy fioricet What Fantasy  buy fioricet  buy fioricet World low international  buy fioricet prices.  buy fioricet Buy Non Formulary  

  <a href=http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/buy-fioricet.html >buy fioricet</a> [url=http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/buy-fioricet.html]buy fioricet[/url] http://www.life-drugs.9999mb.com/fioricet/buy-fioricet.html

 26. Mens Rolex Replica Watches. Over 9000 High Grade Swiss Replica Watches, Handbags,

  Lighters, Pens, Omega, Cufflinks, Keychains – Starting at $49 Free

  <a href="http://rolexreplica.2page.de ">rolex replica</a>

  breitling replica watch, swiss replica watch, cartier replica watch,

  omega replica watch, replica designer watch

  <a href="http://replicawatch.dreipage.de/ ">replica watch</a>

  <a href=http://rolexreplica.2page.de>rolex replica</a>

  <a href=http://rolexreplica.2page.de>replica watch</a>

  Replica Watches – perfect clones of wellknown watches Cartier,

  Chopard, Panerai, Breitling,  Panerai, Franck Muller, Glashutte, Tiffany,

 27. Jéééžiš, ja som zabudla, že mám ísť jesť. Uf, tak dobre…. idem znova žiť do normálneho sveta… Pa.

 28. teda vážně gute kapitolka nádherný děj a zajímavý spád a rozuzlení:-)))))))))

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..