Příteli můj…

Tak..nemám sice pro vás další kapitolu Pikového krále, i když se na ní pracuje, ale mám tu jednu jednorázovku. Upozorňuji ty, kteří nemají rádi slash, že tohle slash rozhodně je. Žádný tvrdý sex, jen takový vzpomínkový v náznacích, jemný.
Pairing Sirius/Remus
Takže upozorňuji, že je to přístupné asi od 12ti let :)))
P.S. pro ty, kteří stále neví, co je to slash, tak mám pro ně vysvětlení
slash=povídka, která obsahuje pairing mezi dvěmi postavami stejného pohlaví, v tomto případě mezi dvěma muži.
P.P.S. není to žádná sláva, měla jsem melancholickou náladu a takhle to dopadlo…a ty verše jsou hrozné…prostě mi to dneska nemyslelo, takže o berte s rezervou, přijde mi to dost umělý.

Muž ve středních letech byl usazený v polstrovaném křesle prožraném moly. Držel v ruce něco tolik známého, ale přesto už tak vzdáleného.
Slaná slza si brodila cestu celým obličejem a mířila přímo ke krku. Beznaděj, žal, utrpení, v tom teď žil.
Vtíravá vzpomínka se do mysli vetřela jako nezvaný host.
„Asi jsem od tebe chytil blechy, Moony,“ smál se chlapec se vždy usměvavou tváří a s očima plnýma veselí a neustále se škrábal na zádech.
„O tom bych se hádal, Tichošlápku, kdo komu předal ty blechy, je to diskutabilní,“ usmál se na něj Moony a něžně se prohrábl jeho vlasy. Jeho kamarád však nezpozoroval nic neobvyklého.
Chlapec s vlasy plavými až kaštanovými svého přítele sledoval očima, které v něm nikdy neviděly jen kamaráda, ale to ten druhý nevěděl.
Stejně rychle, jako se vzpomínka vetřela tam, kam neměla, zase vyplynula do hloubi Remova myšlení.
Pevněji sevřel předmět ve své dlani. Vzpomínal si na den, kdy mu ho dal.
„Tady máš něco ode mě na památku, nevěděl jsem, co ti koupit k těm patnáctinám, Reme, ale slova, která si vevnitř přečteš tě plně charakterizují, jsou stejně něžná a citlivá jako ty. Kéž bych byl někdy tak citlivý jako ty,“ posmutněl Sirius a neposlušný pramen mu sjel do očí.
Remus jej chvíli pozoroval, přičemž přijímal dar svého přítele. „Děkuji ti,“ uchopil jeho neposlušný pramen a zasadil mu jej za ucho. „Děkuji ti moc, Tichošlápku, je vážně krásná,“ pootevřel sbírku básní, kterou mu Sirius věnoval.
***
Verše, které na něj v tu chvíli vzezřely, na ty nikdy nezapomene. Pamatoval si je dodnes.
Příteli, jsem tady.
Ale ty jsi odešel.
Otočil ses ke mně snad zády?
Ne, vykročil jsi do deště.
Dešťové kapky tiše zvoní,
potichounku, aby nerušily,
počátek podzimu v ovzduší voní,
pro nás, kteří jsme život žili.
Déšť je větrem rozevlátý,
do mého nitra vstupuje,
příteli můj vysmátý,
nevěřil bys, ale je jako sněžné závěje.
Pro lásku k tobě, k zašeřené obloze,
nemohl bych se otočit,
leč život žil jsem uboze,
pro tebe, příteli, klidně dál budu otročit.
Kolik pravdy bylo v těch několika slokách, kolik pocitů. Remus nikdy nepochopil, jak mohl být Sirius k němu tak laskavý a přesto si tehdy nevšimnout jeho přemrštěných reakcí, které jej samotného znepokojovaly. Musel se usmát, přece jenom, byl to chytrý kluk, ale někdy mu to pálilo docela zpomaleně. Hlavně pokud šlo o jistý vlkodlačí druh.
Otevřel sbírku a našel onu báseň. Báseň, která se nazývala Přítel. Očima přelétl několik prvních veršů. Na stránku mu skápla další slza, jež si razila cestu co nejdál od slzních kanálků. Remus ublíženě přikrčil oči.
Tichošlápku, proč zrovna ty?
Otočil další stránku, kde báseň pokračovala. Její konečné rozuzlení bylo znepokojující, ale tak vystihovalo Remusovy pocity a skutečnost, která už byla jednou dána a která byla příbuzným jménem se slovem, které se Remus tolik bál vyslovit – navždy.
Nechal si mě tady? Proč?
Co jsem ti udělal?
Bez tebe je můj svět jako kolotoč,
pro tebe žil jsem stále dál.
Ach, opouštějí mě mé síly,
příteli můj, stůj
zůstaň semnou ještě chvíli,
čas svůj mi obětuj.
Vrať se, ještě to neskončilo,
ty patříš jen ke mně,
bez tebe by mi smutno bylo,
přítelem byl jsem ti vždy a věrně.
neopouštěj mě…
„Ach, Tichošlápku, kamaráde, nebylo to vždy snadné, přesto mé srdce si měl, city v něm si rozezněl,“ dodal jakoby mimoděk plavovlasý, teď už muž. Otevřel oči a vynořil se z nostalgie a ponořil se do další. „Neopouštěj mě…“
Další vzpomínka, která si žádala své umístění do popředí.
***
„Siriusi, musím ti něco říct,“ viděl ve vzpomínce sám sebe, o dvě desítky let mladšího.
„Já vím,“ propíchl ho pohledem šedooký a vpíjel se do jeho duhovek. „Slova jsou zbytečná, Reme, vím, co máš na srdci. Už dlouho to vím.“
„Ale trvalo ti to,“ špitlo nervózně jeho mladší já.
„Vynahradím ti to, slibuji,“ letmo se dotkl jeho lícní kosti a naznačil pochopení, „vím, že se ti ta holka líbila, proto si tolik žárlil, omlouvám se. Vědět to dřív, nikdy bych si s ní nic nezačal.“
Removu poklesla brada. Tohle tedy Sirius myslel? A on už tiše doufal, že snad vytušil jeho úmysly.
Sledoval Tichošlápka, jak si nervózně kouše spodní ret a psíma očima, typicky Tichošlápkovskýma, v nichž byl vidět stud, zahanbení, lítost a snad i bolest, jej pozoruje. Remus se v jeho očích mohl utápět hodiny. Byly jako dvě studánky. Jako obloha při dešti. Jak ironické. Dal mu snad Tichošlápek tu sbírku básní záměrně? Tušil snad, že jej Remus tiše zbožňuje, ale ze strachu to nikdy nevyřkl nahlas a dělal, že o ničem neví? Ne, nevěděl. Tyhle oči nelhaly. Bylo v nich vše, jen ne zatloukávání a lež. Byla to cesta do Siriovy duše.
Remus nervózně potřepal hlavou, když si uvědomil jak dlouho a jakým způsobem ho pozoruje.
„To je v pořádku, Siriusi, vážně,“ a přesto, jako vždy…nic neudělal. Neřekl to nahlas, ačkoliv původní chuť tam kdesi na začátku byla. Zabil ji, Sirius ji opět zabil. A Remus se opětovně, ač se sebezapřením, stáhl do pozadí. Přestože mu to takovou dobu chtěl říct.
***
„Byl jsem hlupák já nebo ty, Tichošlápku?“ usmál se bývalý profesor obrany proti černé magii. Pohladil líbezně rub malé knížečky a s láskou si jej prohlížel.
„Moc jsme si toho neužili, viď?“ zazněl ironicky, jako by vážně k někomu promlouval. „To až tehdy, poslední rok, snad později, ale pak…poslali tě do Azkabanu a já pro tebe dvanáct let truchlil, a pak, když zbýval přece jenom nějaký ten čas…opustil si mě,“ hlas se mu zachvěl a zakolísal až nakonec vypověděl úplně. Vzpomněl si na tu osudovou noc, kdy Sirius přepadl za kamenný oblouk a navždy zmizel ze světa živých. Vzpomínal si, jak utěšoval Harryho. Ach, kdyby Harry tušil, jak mu jeho nářek způsoboval bolest, mnohonásobně větší, než jakou by pociťoval být tam sám, ale musel se držet na nohách, už kvůli Harrymu. Ztratil vše, co mu bylo drahé.
***
„Moony, jsem rád, že si zůstal aspoň ty, vím, že jsi do těch Prasinek vážně chtěl jet, nerad jsem vám to zkazil.“
„To je v pořádku, Siriusi, mně to nevadí. Aspoň Petr a James se pobaví. Vždyť James tam je s Lily, nenechal by si ujít tak skvělou příležitost a náš Petr konečně našel spřízněnou duši, Gabriela je milá holka.“
Remus nadskočil, když se ze Siriových úst vydral ironický, přesto bolestivý smích. „To jen my dva stále ne a ne najít tu pravou polovičku, viď? Nějak brzdíme partu,“ zazubil se s elegancí jeho vlastní.
Remus sklopil hlavu a zahleděl se do země.
„Co se děje, řekl jsem něco špatného?“ uvědomil si černovlasý mladík svou chybu, ale nějak nevěděl, v čem ji vlastně udělal. Nerad viděl Rema takto sklíčeného.
„To nic, to přejde,“ špitl tiše Náměsíčník.
„To mi nepovídej, vidím, že tě něco trápí, svěř se. Jsme přece kamarádi a ti nejlepší!“
„No právě!“ prudce sebou škubnul a postavil se.
„Nechápu,“ zamračil se Tichošlápek, „co je špatně?“
„Já, já jsem špatný!“
„A co proboha proč, Moony! Ty jsi nejúžasnější bytost, jakou znám!“
„Vůbec nevíš, o čem mluvíš!“
„Ale vím!“ řekl rázně s náznakem rozhořčení. „Moony, kdybys byl holka, neváhal bych ani minutu!“
„V tom to je!“ zjemnil hlas Remus. „Já, bohužel, nejsme holka!“ oddychl si. Konečně to ze sebe dostal.
Sirius konsternovaně stál a nevěřícně na něj zíral. „Tím chceš jako říct, že…“
„Ano,“ dodal plavovlasý mladík, „přesně tohle tím chci říct, Siriusi, já…,“ polknul, „neumím to vyslovit!“
Nevěděl, co se to stalo, ale Siriův pohled zjihl. Opatrně k Removi přistoupil, ale ten ucuknul.
„Nech mě…“ zašvitořil Sirius a mile se usmál, „prosím,“ dodal.
Remus stál a nic nedělaje zíral, jak se jeho nejlepší kamarád přibližuje k němu. K jeho obličeji. Jak pokládá ruku na jeho temeno hlavy. Srdce mu bušilo jako zběsilé a cítil každý záchvěv svého těla. Siriovy rty byly už tak blízko, ale v Removi se něco vzepřelo. „Ne!“ křikl najednou a ustoupil. „Nenechám tě to udělat!“
„Proč?“ zaznělo spíš posmutněle, jako by to řeklo dítě, kterému právě vzali hračku.
„Mrzelo by tě to a já..já na to nejsem připravený, já…tolik let jsem žil v utajení, tolik let jsem to skrýval, nejde to, já prostě, zvykl jsem si, že postě nemůžu mít všechno, co chci! Můj život je jedna velká tragédie!“
„Tohle ale mít můžeš,“ zaznělo téměř neslyšně.
Remus strnul.
„Remusi, k něčemu se ti přiznám…“
Oba dva stáli, hleděli na sebe, ale Remus nic neříkal, nechal jej mluvit
„…už několik měsíců pozoruji, že se se mnou něco děje. Něco mě donutilo nad sebou přemýšlet a to něco jsi ty. Totiž, já…mám tě rád, Remusi.“
Tak tohle Remus nečekal. Cokoliv; urážky, posměšky, utěšování, rozmlouvání či snad ignorování, tohle všechno čekal, jen ne takový zvrat. Popadal dech, který mu zbýval. Byla to vypjatá situace.
Sirius rychle využil situace, přiskočil k němu a svými měkkými rty se dotkl těch jeho. Remus chvíli zaraženě a nechápavě stál, ale brzy si na to zvykl. Jejich rty se proplétaly mezi sebou. Jemně si vyrážely vstříc a vychutnávaly si pachuť toho druhého. Jejich první polibek byl tak intenzivní a plný citu. Trvalo několik minut, než se od sebe zadýchaně odtrhli.
Sirius se smál očima a Remus v nich rozpoznal spokojení. Takže, že by vážně svitla špetka naděje? Nemohl tomu stále uvěřit. Tichošlápek ho právě políbil. Ten, který byl sedm let největším dívčím idolem na škole, ten, který lámal dívčí srdce, ten jej právě políbil.
***
Dospělý kouzelník vstal z křesla a přešel k oknu. Venku pršelo. Jak ironický byl jeho osud. Stále si s ním pohrával.
„Proč zrovna ty, Tichošlápku, proč si mě opustil?“ další slza ukanula na okenní parapet. Bylo tomu teprve pár měsíců, co jeho životní láska opustila tento svět a on se s tím těžko smiřoval.
Pohlédl do ulic. V dešti stál obrovitý chundelatý černý pes a smutně na něj vzhlížel do okna. V Removi hrklo. Zželelo se mu zvířete, zželelo se mi psiska tak podobnému Siriusovi.
Rychle vběhl do ulic, rozhlídl se kolem a spatřil psa, jak se krčí pod lavicí. Všiml si, že nemá obojek.
Zamlaskal. „Pojď sem, pojď se ukrýt před tím škaredým deštěm, pejsku!“
Pes nezaváhal a ihned přiběhl k němu. Radostně zavrtěl ocasem a laskavýma očima se mu podíval do obličeje. Remus jej pohladil. Byl to úplně stejný pocit, jako když kdysi hladil Siriuse. Byl mu tak podobný. A ty oči. Měly nádech šedé barvy.
„Pojď,“ otevřel dveře do svého příbytku, „tam je větší teplo a hlavně sucho!“ pustil psa dovnitř a ten ihned vpadl do obýváku a usadil se na polstrovaném křesle prožraném moly.
„Jak se jmenuješ?“ usmál se na psa. Ten zakňučel.
„Nemáš jméno? A jak by se ti líbilo Čmuchal?“ pes třikrát zaštěkal.
„Je to neuvěřitelné, Čmuchale, jsi mu tak podobný!“ přikrčil posmutněle obočí. „Doufám, že se ti zde bude líbit. Můžeš si lehnout na pohovku,“ usmál se na něj. „Potom ti udělám něco k snědku, teď si ale půjdu přečíst pár veršů, pokud ti to nebude vadit,“ pes opětovně třikrát zaštěkal.
Remus se usmál.
Věděl jsem, že mě v tom nenecháš,
srdce mé by žalem zkamenělo
říkal si, že pro mě život dáš,
že vždy by to smysl mělo.
Tak navždy, kamaráde,
zůstaneš v mém srdci skryt,
z něj už mi tě nikdo nepokrade,
na to sílu nestále budu mít.
Sbohem, tak už jsem tu sám,
přesto ve mně stále jsi,
vzpomínky na tebe mám,
nezapomínám, jen si nemysli…
Neopustils´mě…

Blanch

candita.cz

bíglofil | wowkař | mangacvok | pisálek | grafický magor | metalák | rozhodně pako ... Smrdím tady od roku 2002 a smrdět budu dál!

141 komentáře “Příteli můj…

 1. Blanch: je to hmmm… nevím… zanechalo to ve mě zvkáštní povit (ikdyž mi četbu trochu kazila Barborka svým smíchem jak se něčemu pochechtávala do Skypu) ale na to, že slash moc nemusím (nevadí mi, ale radši mám klasický pairing… ale je to pěkně napsaný 🙂

 2. ahoj!!!! :-) napis uz konecne please to pokracovani. Tesim se na nej. Dlouho slibujes dalsi kapitolky. Pospes si prosim!!!!! Dikys :-)

 3. jo to je zahimavy, ja mam sice radši normální vztahy kluk/holka:) ae toto je takovy zase jiny, ale jako fajn

 4. já si většinou nevybírám podle toho jestli je to slash nebo ne… tohle mě na konci dokonce rozbrečelo, ale možná je to tím že se v blbé náladě utápím už celkem dlouho… je to krásné Blanch

 5. Blanch: nekecám… já si čtu tvůj příběh, a ona se mi celou dobu hihňá do sluchátka…řeknu jakýkoliv slovo, a ona se hihňá ještě víc… měla nějakou smavou 🙂

  a já jsem tušila, že dneska něco vložíš, tak jsem si řekla ,,počkám si" a vyplatilo se…

 6. Mě slashe nevadí a tenhle se mi fakt líbil :o) a ono to bylo tááááááááááááááááák smutný a táááááááááááááááááááááááááááááááák krásný :o)))

 7. Barborko já jsem tu vždycky, pokud si všimneš u povídek hodin, když je vydávám…:)) U mě to není nic neobvyklého, prostě tu v tu dobu nikoho nevídám.

  Luci: je mi líto, ale je na mně, kdy to napíšu a žádné douho…teď jsem přidala tři kapitoly po sobě a jestli je podle tebe dlouho den, no tak promiiň? A já mám i jiné věci na práci, nesedím furt tady.

  Ježiši, děkuji vám…hele..ale k pláči to snad není, ne? A ty verše, mám z nich zimnici :))))

  evik možná do budoucna, rozhodně už jsem nad tím uvažovala.

 8. Lebel díky….

  mimochodem, už čtu Eldest… u Bromovy smrti jsem bulela jak magor…a řekla jsem máti, že chci draka..nejlépe Safiru :))) Já ji žeru 🙂

  Hele..tak jsem přemýšlela..Eragon nebude jen tak nějaký Eragon..když má jméno po jednom jezdci..bude jeho otec určitě jezdec…nebyl to náhodou Brom? Jak jsem vycítila, tak ženu, kterou miloval, byla Selena… a ona byla beztak ta žena, kterou využíval Morzan, ne? Nebo ještě lépe..já si myslím, že Eragonův otec je Morzan..zamíchalo by to příběhem..jestli to tak bude, zajímalo by mě, co na to Vardenové a Elfové.. Není potom Murtagh(ježiši, nevím, jaxe to píše) Eragonův starší bratr? Eragon potom u sebe nosí meč svého otce?

  Ale na druhou stranu, bylo by zajímavé, i kdyby byl synem Broma, ale to by se snad Brom o něj nějak staral už předtím, než se stal Jezdcem nebo tak, když bydlel ve stejné vesnici a doposud byl pro něj jen vypraveč. Morzan by seděl líp..hele,,,a Brom ho pak zabil… bude pak zajímavější, když bude Eragon bojovat s Gallbatorixem..

  Jinak nevěřím tomu, že dvojčata s Murtaghem zmizeli… nevěřím Dvojčatům od začátku, oni jsou určitě těmi zrádci…a jestli s sebou vzali Murtagha…tak z toho nečíší nic dobrého. Třeba se taky stane Jezdcem..ty yo..po svém otci a nakonec bude fakt Eragonův bratr a splní se věštba, že Eragona zradí někdo z rodiny…protože nevěřím, že by ho Roran zradil, to by neudělal. Heh..ale tak dobrá teorie, ne? :))) Musím si k tomu dneska zase sednout :)) Arya je jasná..to je žena, kteoru miluje, ale jelikož je jiného postavení, rasy, zvyků a je to rpincezna a navíc je vlastně o dost starší, tak mezi nimi asi k ničemu nedojde, co? To mě moc mrzí…vypadá to tak, ona se chová odměřeně. Chudáček Eragon :)) Takovou smůlu mít…

  Já jsem měla Murtagha ráda….jestli zradí, budu ho nesnášet..parchanta 🙂 Tohle by svému bratru udělal? Po tom, co se stali přáteli..no grr…ale když ono to tak vychází..teda, já nevím, jestli je moje teorie správná, ale dávalo by to celkem smysl, ne?

  Chudák Brom..celý příběh mi připomíná něco z HP a něco z Lotra…z Lotra smaozřejmě Elfové, Urgalové jsou jako ti skřeti.. Raz´akové jsou jako Jezdci(téměř)..ale na ty se spíš hodil Morzan… ještě, když připočítáme draky. Gallbatorix je jako Sauron nebo Saruman. Pak ty jazyky…jako u Tolkiena.. a trpaslíci.

  Z HP..celý vztah Broma a Eragona mi přijde, jako bych viděla Brumbála a Harryho. On je vyvolený k tomu, aby zničil zlo…

  Líbí se mi na tom to kouzlení, to Paolini napsal suprovně.. a Safira..je bezvadná, žeru ji :))) Vždycky mě dojímá, jak si říkají, jak se mají rádi a jak ho chrání… :))) Já jsem z té knížky hotová :))) Kdy má vyjít třetí díl?? A v prosinci klušu do kina!

 9. Ještě mě to s tím Murtaghem trklo, když Eragon získal tu jizvu, která se mu táhne po zádech..stejně jako j má Murtagh…taková náhoda, ne? 🙂

 10. :D Blanch: včera jsem dočetla Eragona a dneska pádím do knihovny pro Eldesta… snad ho budou mít 🙂

  jsem stejného názoru o dvojčatech… taky si myslím, že to jsou ti zrádci… měli by lehké předávání zpráv s Galbatorixem. a s tou podobou mezi Eragonem a LOTRem, máš pravdu. Mě to přijde jako HP a LOTR zkřížený dohromady, akorát opravdová zkříženina by nedala tak krásný příběh (vyznáte se v tom?) jen mě štve, že v tom filmu je Arya blondýna… pokud jsem to správně pochopila, tak je tmavovlasá, ne? Ježiš… já se tak strašně těším na toho Eldesta…A tušila jsem že zemře Brom hned jak Angela řekla, že v jeho životě bude další smrt. A Roran ho podle mě taky zradí. V zájmu Katriny a zachování života ho zradí Galbatorixovi. S tím Murtaghem mě to trochu překvapilo. Jako to, že je Morzanův syn. Jen jsem si nějak nevšimla, že zmizel i Murtagh… jestli ho vzali Dvojčata ke Galbatorixovi, tak má chudák docela smůlu. To bude mít ještě těžký. Pomohl na útěk Jezdci, elfce, bojoval proti urgalům a raz´akům… no prostě má to docela zavařený u Galbatorixe. Jen nechápu, proč Eragona tolik štve ta jizva. Bždyť je jen ukázkou jeho odvahy, dovednosti a síli. A Arye určitě vadit nebude 🙂

  A strašně se mi líbí, jak Safira říká Eragonovi maličký 🙂 a byla strašně sladká, když se vylíhla… jak se Eragonovi stulila na prsou… přišlo mi to strašně dojemný 🙂

 11. Blanch: Eragon i Eldest je naprosto suprová knížka. A nejlepší je Murtagh :o) Já chci taky draka, Trna… ale nejradši bych byla kočkodlak, Solembum je k sežrání… A jak se ti zamlouvá Roran? Podle mě je fajn :o) Dvojčata jsou zmetci. Škoda že to ještě nemáš dočtený, na Eldestovi je nejlepší ten konec…

  Eragon bude v kinech už v prosinci? Jo, a třetí díl by měl vyjít někdy kolem Vánoc, ale nejsem si jistá…

 12. P.S.: ten slash je moc hezkej, já mám slashe docela ráda a tenhle se ti poved, i když ty verše jsou občas trošičku kostrbatý.

 13. jak slashe moc nemusim, tak tenhle je povedenej=)

  jinak, eragona i eldesta jsem četla a nechci ti kazit překvápko, ale máš neuvěřitelně dobrej odhad=) já mam móóóc ráda murtagha a paollini tam z něj udělá šmejda… murtagh a thorník a safira sou mí milášci=))) s kámoškou sme si dělaly srandu z eragona, jak tam trapně balí aryu=))) jo s tim kinem, viděla sem ňáký fotky z toho filmu… tak za prvý, eragon je takovej… ehm… nehezkej, murtagh vypadaá slizkej-teda aspoň na těch fotkách, co sem viděla-a celý to vypadá trochu ehm divně… ale uvidim a taky určitě naklušu do kina… jestli chceš, tak ti napíšu nějaký odkazy nebo ti nějaký fotky pošlu.

 14. sparrow: jo, Murtagh vypadá na plakátu jako syn Grímy Červivce z LOTRa, představovala jsem si ho úplně jinak. Nicméně v knížce je supr a já si nemyslim, že z něj bude úplnej šmejd. Doufám, že ho nezabijou, to by mě naštvalo :o) A Eragon je občas ještě vtší blb než Harry, a to je co říct ;o)))

  Btw Arye to na plakátu docela sluší a Ažihad taky ujde, jinak jsou všichni nějaký divný…

 15. Genevieve: to Rorana dost podceňuješ! V Eldestovi se z něj stala moje nejoblíbenější postava spolu s Murtaghem a Solembumem!

 16. Pokud máte rádi Eragona, tak se podívejte na trailer. Obávám se, aby to nebyl další film ala Dračí doupě. Brrr.

  http://www.youtube.com/watch?v=ethG8SbwB6k

  Blanch: Murtagh a Eragon jsou opravdu bratři a jejich otec byl Morzan. Murtagh bude opravdu jezdec, ikdyž z donucení pro Galbatorixe. Jsem zvědavá, na tu holčičku, co jí Eragon "požehnal".

  A těším se na třetí díl. Jen doufám, že ten film vážně nebude fušeřina. :o))

 17. Lebel: a Safiru tam neukážou, zmetci. I když to se dalo čekat :o) Snad si dali záležet na ní i na celým filmu. Docela si pospíšili, první díl vyšel před asi čtyřma rokama, třetí ještě neni a oni už mají film :o)

 18. warrion: completely s tebou souhlasim=) arya neni ošklivá, ale měla vypadat jinak… co jsem viděla fotku tý katriny… možná že by se nato hodila líp… ale durza je docela dobrej. ale trochu mě zklamalo, že tam neni sněžný blesk. mam totiž moooc ráda koně=))) ne že bych byla zrovna na bílý, ten kůň, co ho tam brom má je přenádhernej…=) jen, že to dost předělávaj. urgalové vypadaj jako lidi a vůbec…no, ale do toho kina pudu stejně=)))

 19. Lebel:jj, chudák elva. já bych se asi zbláznila, kdybych byla na jejím místě. jinak youtube.com znam, sem tam registrovaná=))) je tam toho víc=)) dokonce sem tam viděla hp5 v sims=)))

 20. Lebel: díky za ten odkaz :-) nevíte někdo z čeho je ta hudba v tom? je mi to strašně moc povědomý ale nemůžu si vzpomenout

 21. Gen mně s elíbilo, jak si ho označila ten první den :))) Bylo to roztomilé..

  Ne..on Murtagh zmizí až v Eldestu… :)))

  Lebel páni tak to mám fakt dobrý odhad..já to tak nějak všechno vytušila mezi řádky..ty náznaky apod. :)))

  Jinak Solembum je taky úžasnej, žeru ho taky :)))

  Barborko já jsem neměla možnost si to nikdy přečíst..chtěla jsem si to přečíst něco přes rok, ale tady u nás v knihovně to nemají…kniha je moc drahá, nemám na ní prachy a nikdo, koho znám, to nečte a nemá.. a tak mi to, dobrá duše Lebel, poslala poštou až z Phy :)))))

  Je to senzační knížka :)) Já snad ještě začnu psát Eragona normálně :)))))

  Jinak..on je fakt trošku trapný… jak na ní vyjíždí..prej krásná květina.."Jako ty…" :))))

  Už jdu na ten trailer…

 22. Může mi někdo poradit jméno autora těch knih (Eragon, Eldest), ať si zase něco nového počtu. Nějak mi unikli a dle Vašich reakcí to bude rozhodně super.

 23. ty woleeeee…ta hudba je skvělá!!!!!!!! A nevěděla jsem, že to Jeremy Irons..ty jo :))))

  Hej, lidi, tak už vím, jaká bude má další závislost..po tomhle filmu už Eragonovi propadnu maximálně..už teď se mi moc líbí…

 24. sparrow mně se docela líbí.. i když sjem si některé představovala jinak, já ty herce mám ráda, takže mi to nevadí…ale představy jsou jiné..Broma si teda představuju úplně jinak.. a i když jsem si Eragona představovala taky jinak, tady ten se mi páčí 🙂

 25. sparrow my si je umíme najít 🙂 Já jsem teda už na nějakých osmi stránkách…:) Takže mi to stačí 🙂

 26. slashík opravdu pěknej. Četla jsem i nějaký drsnější, ale takhle, jak si to napsala je to lepší :))  Nějak mi stačí si představit jak se chlapi líbají, ten zbytek už moc nemusím :)))

 27. týjo, já poslední dobou úplně ulítávám na shlash:)) Fakt se mi to moc líbilo. I když víc ta první část- na polibky si asi nikdy nezvyknu:))

 28. Reb :))) Ty jsem tam ještě schopná dát, ale sex už by byl na mě moc…k tomu nikdy nedojde 🙂 Děkuji. JÁ v poslední době taky ulítávám na slashi..a je to vidět :)))

 29. Blanch: si myslim že propadneš Eragonovi spíš po knížce než po filmu, podle mě se knížce nebude dostatečně podobat – jak to taky navat do dvou až tří hodin, že? – minimálně to obsazení je divný… A Narnii jsem odložila, když jsem se dostala k panu Bobrovi. Je to fakt hrozná konina :o)

  Btw: s půjčením ses měla ozvat, já už to někomu půjčila tolikrát, že si připadám jak veřejná knihovna ;o)

  sparrow: taky jsem si Aryu představovala jinak, ale ta filmová je lepší než jsem čekala… máš pravdu, minimálně by měla mít tmavý vlasy.

 30. Blanch: já jsem Eldesta ještě nečetla. Dneska jsem byla v knihovně, a na Eldesta je tam 11 rezervací, tak jsem si říkala, že si to seženu jinde 🙂 snad…

  jsem ráda, že jsem nic závažnýho (

  viz. Murtaghovo zmizení) nezmeškala. A s tím Roranem si nejsem jistá. Nemám z něj zas až tak dobrej pocit, ale říkám, Eldesta jsem ještě nečetla…chjo… bych si ho chtěla přečíst hned teď…, ale asi to nevyjde…

 31. Klára není to přitažený za vlasy, je to slash.. :))) Někdy se divím, že to prostě neznáte…je to všeobecně známý styl psaní, hlavně na fanu oblíbený…

 32. hmmmmm,…… nějak rapidně mě to teda nevzalo……. asi budu černá ovce všech těhle obdivovatelú (někdy už mi tyhle stránky přídou jak s tokio hotel…..:)) ale moc se mi to nelíbilo…… ne proto, že by to byl slash…. (ty mi osobně nevaděj…) ale….. no nic…..

 33. Sandia: Odkud ta hudba je, to nevím, ale dost mi to připomíná Carla Orffa a jeho Carminu Buranu. Jestli si viděla Excalibur (Exkalibr), tak ta hudba, co v ňom je, teda alespoň ta hlavní melodie, je právě od Orffa.

  Blanch:Já s Rose na slashi taky dost ulítáváme (jak je vidět na tý naší básničce). Teda na slashi s HP.

  Tohle se Ti opravdu povedlo i ty básničky. Takové procítěné. Opravdu moc hezký.

 34. no pokud někdo shání Eragona jako e-knihu tak je na netu k stáhnutí, a hledá se celkem snadno…

  to já jen tak na okraj když se o něm rozjela taková debata :o)

 35. blanch: narnii sem četla, ale moc mě to nevzalo… ale všímam si, že míváme odlišný názory, tak se ti to možná bude líbit=)))

 36. Lebel: jo máš pravdu…ale tohle mi fakt připadá jak z nějakýho filmu,jenom mám děsivý okno a nevim

 37. Fenix no tak co? Můj styl psnaí je pořád stejný :)) Proč tu teda sji, když se ti nelíbí, jak píšu? :))))))

  sparrow odlišný myslíš v té jediné věci týkající se filmu? Neřekla bych…ségra to četlaa líbilo se jí to, ale není řečeno, že se to bude líbit mně…mně se nelíbil ani LOTR…a film mám ráda.. byl to příšerný styl psaní…ty zdlouhavé nudné popisky…nešlo to.

  Hemriona/Ginny? Na to bych si netroufla..já na femslashe moc nejsem, spíš na maleslashe..  a Brumbál/Voldemort? heh..to mě evokuje k parodii :)))

  VÍTE, co mě udivuje? Nesnášíte slashe, to je vaše věc, ale proč to, proboha, potom čtete? :)))) Nepřipadáte si, že si protivíte? Tvrdíte jedno, ale uděláte opak..přečtete si to :)))

 38. Eragon a Eldest jsou naprosto skvělí, taky už se těšim na třetí díl.Zaslechla jsem, že by se měl jmenovat Empire, ale nevim…A taky jsem zvědavá jakej bude ten třetí, zatim nevylíhnutej dráček:)

  Jinak, jakože slashe taky moc nemusim, tohle bylo zajímaví:)

 39. parodie? mužeme doufat? ;o)

  LOTR je jedna z mých nejoblíbenějších knížek, ale znám hodně lidí, co se nedostali přes prvních 200 stránek… ty jsou fakt nudný… tys to četla celý? (jen se tak zajímám)

 40. LOTR je naprosto úžasnej,ten film mi to sice trochu zkazil,ale i tak… Tolkien je můj nej autor,má skvělej styl…

 41. warr jen první díl…na zbytek jsem neměla síly…

  má příšerný styl, nedalo se to číst :))))) Sekla jsem s tím..

 42. hmmm… je fakt, že když si pustíš rozšířený verze filmu, tak je to skoro úplně jako knížka, to se režii fakt povedlo. A i herce vybrali dobrý, na charaktery seděj, takže když se podíváš, ani to nemusíš číst. I když je to pochopitelně lepší :o)

 43. Jááj, já se těším na nějaký tvrdý sex a ono nic… Nee, nejsem zvrhlá :oD Btw. koukám, že je tu bouřlivá diskuze na téma Eragon… Blanch, máš vskutku skvělý odhad. Pokud jsi dočetla Eldesta, jistě chápeš :o)

 44. Ještě ten Eragon,spisovatel si bral náměty z HP, LOTRa, Duny j jiých klasických SF.

  Normálně slashe moc nemusím, obzvlášť ty tvrdé, ale tenhle se ti povedl. Tvý povídky jsou dobrý už jenom proto, že je píšeš ty.

 45. musím se přidat, co se týče LOTRu. Mě se knížky moc líbily, dokonce jsem u dvojky řvala jako malý dítě (bo jsem to četla dřív, než to natočili) a na konci třetího dílu taky. Proto mě trochu zklamal film Dvě věže, protože tam toho hodně změnili a já se v kině vztekala, že to a to tak bejt nemá. Ale nakonec jsem to překousla. Holt knihy a filmy se moc srovnávat nedaj. Moje mamka se třeba nechce dívat na film, který už četla jako knížku, protože jí to vždycky zklame. Něco na tom bude :)))

 46. Geri: že jo? Já to taky četla ještě před filmem a probrečela jsem Gandalfův pád v Morii (sem netušila že se vrátí) a potom v Dodatcích příběh Aragorna a Arwen. Ta knížka je poklad, jediná chyba je, že je moc krátká :o)

 47. K tomu Eragonovi – příběh je skoro stejný jako ve starých epizodách Star Wars, 4,5, a 6… Kdo to viděl, určitě ví… Ten příběh je až na detaily skoro stejný…

 48. Slash: já proti sleshi nic nemám a tenhle si mi zdál, tak normální, dobrej, ale zas tak moc mě nenadchnul.

  Eldes: vážně nechápu jak so na to přišla Blanch! Vážně smekám,  ty asi v tý kedlubně něco jako mozek mít budeš :-)) Je to vážně ta nejúžasnější knížka. Já mám teda taky nejradši Safiru, ale Murtah je hned v závěsu a neni to parchant! Pokud si dobře pamatuju je k tomu donucenej a Eragona nakonec nechá utéct i když ho může rozmáznout jak mouchu.

  Narnie: Já asi chápu proč se to někomu nelíbilo. Je to prostě POHÁDKA pro malí dětičky – což já jsem :-))). A taky to věčně končí dobře, ale třeba takovej díl: Kůň a jeho chlapec je asi nej a je fajn – já sem to teda četla celý a líbylo se mi to, ale fakt je že ten konec mě naštval. Kdo četl ví! (nemyslim konec filmu ale konec celé série knížek)

  Dotaz: CO JE TO TEN LOTR??? Sem asi blbá ale já to fakt neznám!

 49. VodouchE: LOTR rovná se Pán Prstenů, anglicky The Lord Of The Rings, proto LOTR – zkratka z počátečních písmen :o)

 50. ahaaaa!!! Díky :-))) Tak toho sem četla a připadal mi jako super knížka – toho času i lepší než HP, ale fakt je že dlouhý popisky sem vynechávala :-)

 51. Nečetla jsem Eldesta, teprve jej čtu :)))

  No, možná v té hlavě opravdu něco mám..překvapilo mě, když jste mi potvrdili, že to tak fakt je..já si to tak vlastně myslela spíš jen tak ze srandy, že by to tak mohlo skončit a byl by to pěkný zvrat a ono to tak fakt je :))))) Fakt se musím smát… příště budu vymýšlet i méně uvěřitelné závěry :))))))

  No…Lotr se mi líbil jen v některých částech, ale převážně ne. Narnii si přečtu, i když je tu plno záporných příspěvků, přece jenom si to člověk musí přečíst sám, aby věděl, zda se mu to líbí :)))

  Warr no dovol? Já mám i normální povídky o Removi..

  Gen protože s Remusem jsou slashe nejvíc procítěné a jedině člověk, který je natolik empatický jako on, dokáže mít city hodnotného homosexuála… tato skupina lidí jsou emocionálně na vyšší úrovni..jsou citlivější, jemnější, milejší a žádní machři…Remus takovou povahu má, proto je vždy on hrdinou slashů… i na fanu tomu tak převážně je.

  I když jsou taky časté slashe Draco/Harry… Harry mi na to přijde moc tupohlavý..Draco moc drsný..i když se to může brát, že ty city schovává za svou drsnou slupkou 🙂 Přesto je pro mě nejlogičtější udělat slash s Remem…

  Jinak..určitě to není poslední slash, co jsem napsala..já mám slashe ráda a pokud vy ne, doporučuji je nečíst, nic víc vám na to neřeknu :))

 52. Blanch: Vážně? Hmmm… počkej, zamyslím se… Vlkodlakův cit I, Ze života Remuse Lupina (tam ale neměl k smrti daleko) a Poberty, ale to je vyjímka :o))) No tak jo, a ještě v pár dalších…

  No dobře, tak máš i normální, ale musíš uznat, že jako mrtvola se u tebe vyskytuje nejvíc ze všech HP postav (i víc než Sirius!) – viz. Vlkodlakův cit II, Věřils' mi, bláhový!, Zhoubou je naděje, Další válka a určitě ještě někde, ale teď si nemůžu vzpomenout… už vím, Šlapeš po mých snech! Tak vidíš! ;o))))

 53. víš, blanch, to máš tak. mě obecně slashe nevaděj, ale dvě kámošky poslední dobou nečtou nic jinýho a pořád si o tom vykládaj… nedávno sem od jedný z nich dostala message, že vymyslela novou povídku. na okamžik sem si naivně pomyslela, že to bude něco "normálního"… ale pochopitelně to byl slash… no, ale jak sem psala, jinak mi slash nevadí a když nemám co dělat a přečtu si, že tam nebude sex a že je to od tebe, tak si to přečtu…=)))

 54. Homosexuálové nemusí být "jemní, milí a žádní machři" – znám některé, kteří tomuto popisu vůůbec neodpovídají…

 55. já zase znám jednoho homosexuála, a je přesně takový, jak mi je popisuješ… a slashe mám celkem ráda, páč vím, jak vypadá polibek mezi muže, a nic proti nim nemá, ani se mi nehnusí jako mnoha lidem. Některé slashe jsou fajn, ale takový ty brutální a s tvrdým sexem jsou vážně nechutný, ale takvý ty jemný, třeba jako píšeš ty, nejsou špatný… a pár Draco/Harry mi přijde divný… moc se k sobě nechodí…

 56. To bylo pěkny.. Zvlášť s tím psem.Mam slabost pro velky chundelaty silny psy ta bánička je taky pěkna(někde se mi zdá malinko kostrbatá, ale jinak skvělá).

  Lort of the Rings mam moc ráda. Je napsany krásnym jazykem(četla jsem ho i v angičtině..přeložen je dobře). Komu se nelíbí douho-popisné kap., ať si přečte Hobita(ten je mnohem lekovážnější.Zato Silmarilion jsem musela  číst na několikrát,abych pochopila o co go) Vždy žasnu nad rozsáhlostí tohoto díla,ligvistckou vyspěllostí každého národa, propracovanymi dějinami a nejvíc se mi líbí růst postav.Film je sám o sobě  dobrej,je se mi zdá být úpně o něčem jinym než je knížka.Ačkoli faktem zůstává, že jsem neměla možnost vidět  žádnou rozšířenou verzi,zdá se mi, že toho až moc vypustily a pozměnili Narosto vypustily Toma Balila a zajetí duch na Mohylovém vrchu,což ikdyž nebylo zas tak důležité v dějové linii,ukázalo to pevnopst Frodova ducha. Üpně vypustilito, že má Galadriel Nairu(doufám že se ten prsten tak jmenuje) O dvojce už nemluvě, tam jsem  téměř nepoznávala ty pasáže. Ve trojce mě nakrklo úplné vypuštění  "Vymetení kraje"   Protože tahle kapitola pro mě znamenala smysl cesty Pipa a Smíška. Taky se mi nelíbilo, jak z Arwen najivní slepičku.Tolkien asi věděl, proč nechce aby se Trilogie zfilmovala.

  Eragon i Eldest jsou skvěly.(Eldest jsem přečetla za 49 hodin s přestávkami na jídlo a toaletu)Hrozně se mi líbí elfské zvyky,jak zpívají stromům,jejich slavnosti.Je to všehochuť toho ,co se mi na mytoilogijích a fantasech líbí. Trochu  mě mrzí odhadnutelnost dějě (hl.Elderst) téměř nic mě napřekvapilo (až na Elvu). Trošku tam postrádám hloubku, zvláš't u elfů. Ale jsou tam mooooc pěkny momentky(po Safiřině vylíhnutí jakpozoruje východ slunce..) Je taky vykreslení vztahu Safira versus Eragon je nápadité věrohoné a citlivé.(Jihnu ,když mu říká maličký)  Jediné mě žere,absolutně nedokážu odhadnout jak dopadne jeho vztah Airou ,kurník šopa já jsem zvědavá. Filmu se docela bojim.. O Bromovi Eragonovi i Arie jsem měla úplně jiné představy. Naopak o  Adžihadovi a Murahovi se mi předsavi splnily.. Otázkou je  jak se bude scénář lišit od knižky..

  Letopisy Narnie mě nadchly(když mi bolo šest let.. jo to jsem byla ještě mladá krásná a bezstarostná.. Teď už jen jsem). teď zpětně,když na ně vzpomínám,až moc  okatě jso tam zkryty príběhy z bible.A taky ty děti nemají žádné jíné problémy mimo hlavní dějovou linii,nevyzpívaj a nemění se..

  Jůů to je dlouhej coment. Nemusíte to číst(to píšu brzo,co?) jsou to jen mé dohady. Apropó mooooc se těšim na pokračování Pikového krále,mé nejvíc neoblíbenější HPpovídky..Dost mě překvapilo, že se tak rychle po sobě objevily tři kapitolky,ale kdyby byla čtvrtá..

 57. ke-sa-ha-ki: souhasím s tebou v tom, že je Silmarillion dosti náročnej. Když jsem ho četla poprvé, strašně jsem se v těch postavách ztrácela a pořád listovala dozadu, abych zjistila, o kom to vlastně čtu. Někdy v květnu jsem to četla znovu, a musím říct, že už jsem se neztrácela a dokonce jsem se divila, že jsem to napoprvé nechápala. Dokonce jsem si přečetla i Nedokončené příběhy. Ty mě bavily jen ze začátku, kde se psalo o Tuorovi a Túrinovi. V těch zbylých popiscích jsem se beznadějně ztrácela :))

  Co se týče Vymetení Kraje, tak to mi tam taky docela chybělo. Ale souhlasím s tím, co jsem četla. A to, že do filmu by se to moc nehodilo. Byly by tam dva konce.

  jak už jsem psala výš, nejvíc mě zklamaly Dvě věže (film). Naštvali mě hlavně s elfama v Helmově žlebu (nechápu, proč je tam strkali) a taky změna Faramirova charakteru. Prostě z něj udělali stejný vola jako byl Boromir. Asi toho bylo víc, ale momentálně si nevzpomenu :))

  Ještě ke zbytku. Eragona jsem zatím nečetla, ale už půl roku se na to chystám. A Narnii jsem viděla film a moc se mi to líbilo.

 58. ježiši..tolik textu..to se mi nechce číst :))))

  warr to ano…jsem si vědoma, že má největší úmrtnost :))) Äle ne vždycky…já nevím, u něj je to vždy takové víc procítěné, když umře..mám ráda povídky, kde umírá, velice často mě dojímají…

 59. Blanch: to jo, Remus umírá vždycky tak, že to člověka dostane, ale všeho moc škodí!:o) Si o něm musim vymýšlet pořád víc příběhů, kde neumře, abych to vyrovnala :o)))

  ke-sa-ha-ki, Geri: jste se rozjely :o)

  Dovolim si mít příspěvek k Silmarillionu: Určitě je dost těžkej na čtení, ale podle mě je to spíš dokument než normální knížka. Taky na něm Tolkien pracoval celý život a bylo to jeho hlavní dílo (což určitě víte, páč je to tam někde napsaný :o)) Ale mě vždycky dostane jeden příběh, kterej čtu znova a znova – Příběh o Berenovi a Lúthien. Ten miluju, tak jsem se jen chtěla zeptat, jak působí na vás…

 60. Silmarillion je vlastně historie Středozemě a podle Ch. Tolkiena jsou všechny příběhu zestručněný, protože Tolkien to tolikrát přepisoval a měnil, že si pak dost událostí odporovalo.

  Já tuhle knížku beru jako celek a líbí se mi všechny příběhy. I když O Berenovi a Lúthien je takové tragické. Hodně na mě třeba působí a mám ráda příběh O Túrinu Turambarovi. To je taky takový tragický.

 61. Geri: a dlouhý… :o) Mě se jich líbí většina, ale pár jich je fakt hrozně nestravitelných :o) Dobrá je hudba Valar – aspoň něco, co není tragický (relativně)

 62. warrion: Hudba Ainur ne? ale to je jedno, já jen že mi to nějak nesedělo :))

  jj, O Túrinovi je to zatraceně dlouhý.

  Je fakt, že třeba O lidech je pro mě nestravitelný, protože tam má na jedné stránce hrozně jmen a já ty lidi v dalších příbězích nedokážu zařadit. Jako kterej patří do jakýho rodu atd. u elfů to ještě zvládám :)))

 63. Geri: nojo, mi hrabe :o)))) Jména jsou občas fuška, ale proti Ílias je to pohůdka…

  juj, já mám stý komentář!

 64. Zpěv Leitan je krásny, škoda,že v Sirmalionu,ani nikde jinde,není cely. Jinak je pohlazením pro romantickou duši. Rrošku se mi u Silmarilionu zdály některé nápady už dříve použitá v Lort of the Rings,viz Odula a pavoučice jenž sežrala jeden ze Silmarilionů..

  Apropó kdesi jsem četla,že Silmarilion by se měl číst u Pána Prstenů jako doplňková četba.. Ověření faktů,orientace v rodech a životních příběhů předků hrdinů. Tůrin se mi taky hodně líbil, hodně mě tam zaujala myšlenka rozmluvy mezi Tůrinem a jeho mečem. (doufám, že se nepletu už je to pár let zpátky,co jsem to četla),to že meče mají vlastní příběhy,vlastnosti.. (a už jsem zas u Eragona)

  Číslo 101 u komentáře taky není špatny.:-p Apropó taky odesíláte komentář desetkrát?Nebo jen můj comp zlobí..:@(

 65. Ono těch doplňkovejch textů je vydaných víc. Jenomže ne v češtině a anglicky bych to asi nepřelouskala.

  jj, myslím že tam debatil s mečem, pak i jak ho propích, že to udělá rád, nebo něco v tom smyslu.

  K těm komentářům, poslední dobou to pošlu až na podruhý. Předtím mi to nedělalo. No hlavně, když se to tam neobjeví 2x :)))

 66. Blanch: Mě jo… já jsem na něj vysazená, dokonce ho kreslim (i když to neumim :))

  ke-sa-ha-ki: Jo, tak pětkrát, ale naštěstí se vloží jenom jednou.

  Geri: To máš pravdu, mě hrozně štve, že v angličtině vyšla od JRRT Kniha ztracených příběhů a v češtině ne, a navíc se to nedá sehnat ani anglicky… bych si to ráda přečetla.

 67. nemám blog a nemůžu skenovat, bohužel… nebo možná bohudík 🙂 jak už jsem napsala, tvůj obrázek k Pikovýmu králi je moc hezkej, o moc hezčí než ty moje :o)))

 68. Po dlouhé době se mi nějaký slash líbil. Fakt povedený. Dlouho jsem zápolila s tím , jestli číst nebo ne.

 69. ani ne. prostě se ti to povedlo. Jo a ten nový vzhled se mi líbí. Jen pokud by šlo předelat Site owned by na Eillen

 70. ahojik,slashe moc nemusim,ale tenhle byl fakt bezva-mam radshi ty jemnejshi…mimochodem,ty basne psal jakoze kdo?remus nebo Sirius??

  a ktomu eragonovy a eldestovi,sou to aprosto the best knihy,na fimy se zas tolik neteshim,spish na treti dil..:))) blanch,nechapu ze mash tak sqelej odhad,me by to v zivote nenapadlo…nez sem si to precetla..vshichni taj tu narnii tak odsuzujou,ale me se strashne libila..fakt moc,film byl prej dost blbej,ale ta kniha…:))teda jako prvni dil nic moc,ale to mash jak s Harrym Potterem,prvni dil je dycky takovej…uvadeci..pro decka spish…ale ty dalshi sou uzasny…;-) opravdu vrele doporucuju:o)

 71. a jeshte jedna vec,taky me napadlo ze je eragon takovej mix mezi HP a LOTRem…sem rada ze nejsem jedina,protoze mi to od nas nikdo neverill:-D

 72. Kristy ty nepsal nikdo…to je jako sbírka, co Remus od Siria dostal..

  jj…no..jako..nevím, jak mě to napadlo..spíš jen tak z legrace jsem si řekla, že by to bylo dobrý, kdyby se to tak promíchalo..heh a ono fakt, mno :))

  Taky..ještě jsem k tomu nedošla..ale myslím, že jeden z těch elfů, co byl zabit při tom putování se Safiřiným vejcem, byl nějaký milý od Arye.. taxem zvědavá, jestli k něčemu takovému dojdu

 73. Kristýnka:Máš pravdu mě se Narnie hodně íbí.Ta knížka ten předdíl jak vznikla Nárnie je takovej zdlouhavej le ty další sou oporvdu super.Zatím sem teda četla jen prvních pět no.A podle mě film taky není špatnej mě se líbil,ale cyběla tam spousta věcí co je v knížce.Ale to je tak vždycky

 74. Narnii jsem už četla taky…no…mám z toho divné pocity..nápad skvělý…námět prostě grandiózní, ale příšerné zpracování… celkově vzato se mi to líbí, ale znovu bych si to nepřečetla…

 75. krásný,fakt..ale je to takový..smutný.smutný a krásný 🙂

  Narnie mi přijde spíš..humorná,teda některé díly

 76. Zdárec…Slash není moje parketa, ale v tvím podání je to moc pěkný…je to čtivý, místy smutný až depresivní… Konec byl dost dobrej…fakt sež dobrá…

 77. Je to svým způsobem zajímavý… Teda já žeru každou tvou napsanou povídku… Fakt skvěle píšeš

 78. žeru Eragona!-knížku, né kluka, mě přijde sympatičtější Murtagh, chudák jako by za to moh že jeho fotr byl svině, a zachránil Jezdci Eragonovi prdel. a Solembum je úžasnej, je v něm něco…no…nevim…kouzelnýho:0)

 79. ahojky lidišky taky se už nemůžu dočkat ale určitě to bude stát za to, ale chtěla sem se zeptat na váš názor. Myslíte že se někdy Eragon a Arya seznáměj nějak blíž:-D já doufám že jo ale chci slyšet váš názor pls napište

 80. Vis tom Blanch ze ja te zboznuju vazne mas fantasi jako nikdo jjiny na svete mohla bys zacit psat knizky vazne muzes to prece zkusit ne???No tak prosim skus to ja si ji koupim a budu mezi prvnimi.TY SI PROSTE GENIUS JA TODLE DELAM TAKY A DE MI TO ALE NA TVI PRIBEHY MI JESTE NECO CHYBI JA PROSTE JA SE PROSTE NEUMIM VYJADROVAT TAK JAKO TY JE TO DOJEMNY ZAROVEN HROZNY CHAPES TO JAK TO MYSLIM???Doufam ze jo.A hlavne pis dal a neprestavej jo???Mnej se hezky a zapoj i nakou tu jemnost(v nekterych pribezich to sice je ale mohla bys to skusit dat do vic pribehu)tak si to uzij a pis hezky dal lidi na tebe cekaj uz si tady neco jako J:K:Rowlingova

 81. ASI UŽ TÍ TO TADY ŘEKLI….ale….já sem se normáloně skoro rozbrečela..moc krásné…….fakt i když je to slach kteý moc nemusím…je tohle užasné

 82. Blanch, konečně jsem se dokopala k napsání komentu;) Je to opravdu super, RL/SB jsou mé nejoblíbenější postavy…A k tomu slash, na který si postupně začínám zvykat;) Prostě super!:)

 83. Óooooo, veľmi milé….. Asi mi niečo padlo do oka…. auuuu. Neva. Už je to fajn. Naozaj krásne. Dúfam, že niekedy dosiahnem tvoju úroveň. Talent sa nezaprie…. :-) Pa, teším sa na ďalšie…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

*

code

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..