Dnes neumírej!

Toto je jen taková kratičká jednorázovka. Měla jsem hodně melancholickou náladu, a tak jsem vyplodila tohle.
Asi už mi dochází fantazie, protože se mi to nijak zvlášť nelíbí, ale aspoň vidíte můj pohled na věc.. týkající se šestého dílu.

`Můžu si za to sám. Zklamal jsem. Zklamal jsem nejen všechny kolem, kdož mi důvěřovali, ale také sebe. Zklamal jsem a udělal tu největší chybu ve svém životě. Proč, proč jsem se jen k tomu nechal přemluvit? To ta má hloupá hrdost. Snad tomu osud chtěl, aby v té chvíli tam s námi byla i Bela! Nechal jsem se vyprovokovat, já hlupák.Nechal jsem ji, aby nade mnou zvítězila. Ženská!´
Muž zahalený v černém hábitu natáhl ruku v dóze s krvavě rudým obsahem. Od doby, co provedl největší chybu ve svém životě, se tento mok stal jeho nejlepším přítelem, a také jediným.
Zklamal jsem! Opakoval si snad po sté a líně natáhnul svou ruku vpřed za účelem pozřít dalších pár kapek rudé kapaliny. `Už se nemůžu ani sám sobě podívat do očí!´
Zklamaně přivřel víčka a v duchu si promítl onu osudnou noc.
„Ovšemže ano, Narciso, zavážu se ti neporušitelným slibem,“ řekl tiše. „Doufám, že se tvoje sestra uvolí být naším pečetním svědkem.“
Otevřel oči. Bylo to nesnesitelné. Nesnesitelné vědět, že způsobil takovou zkázu. Převrátil oči ke stropu, ale stále se nemohl zbavit vnuknuté myšlenky, vzpomínky…
„Přísaháš, Severusi, že dohlédneš na mého syna Draca, až se pokusí splnit přání Pána zla?“
„Tak přísahám.“
„A přísaháš, že uděláš vše, co je v tvých silách, abys ho uchránil před újmou?“
„Tak přísahám,“ zopakoval Snape.
„A bude-li to nezbytné..budou-li okolnosti nasvědčovat tomu, že Draco neuspěje…“zašeptala Narcisa, „naplníš sám onen úkol, jímž Pán zla Draca pověřil?“
„Tak přísahám.“
Vzpomínka se vypařila, zavrtala se zpátky do hlouby jeho mysli.
Už tolikrát ho napadlo prostě si ji vytáhnout z hlavy a vložit do Myslánky, ale jako by v sobě chtěl tento pocit zrady, neúspěchu a zklamání udržet. Chtěl se trýznit. Chtěl to cítit, tu bolest. Věděl, že hromadě lidí tu bolest způsobil, teď byla vhodná chvíle, aby si ji sám také okusil.
Neměl nikoho, nikoho, kdo by ho měl rád. To jedině on, Brumbál.. byl jediný, kdo mu důvěřoval, byl jediný, kdo ho bral takového, jakým byl a je, byl jediný, kdo mu věnovat kus svého srdce. A on ho musel zabít.. musel.. věděli to oba dva. I Brumbál. Tehdy, když mu prozradil, že se Cise uvolil k Neporušitelnému slibu. Už tehdy si povšimnul toho podivného zablýsknutí v Brumbálových očích. Ne, to nebyl žádný odlesk z jeho půlměsíčkových brýlí, to Brumbálova mysl už přemýšlela, jak z toho Severuse a zároveň i Draca dostat.
Seděl tu u sklenice vína a po dlouhé době si přál zase umřít. Tento pocit zažil naposledy, když byl dítě. Když ještě chodil do školy a všichni ho šikanovali. I ten zatracený Potter s Blackem. Byl všem pro smích. Všichni mu brali věci, dělali mu naschvály, zasílali na něj kletby a posmívali se mu. Byla to těžká léta, ale on to přežil. Dal si předsevzetí, že jednou bude lepší než všichni tihle okolo, kteří ho nenáviděli a které nenáviděl zároveň i on.
Tohle bylo hlavní příčinou toho, že se vůbec nechal zlákat na stranu Zla a přijal post Voldemortova Smrtijeda. Chtěl být lepší, chtěl něčím být, něčeho dostánou… ale ne za tuhle cenu!
„Draco už je tak blízko. Opravdu, nečekal jsem, že bude tak důmyslný, ale co by se od něj dalo čekat, je koneckonců z tvé koleje a Zmijozelští byli vždy cílevědomí a důmyslní..“
„Ale, neměli bychom něco podniknout, pane?“
„Jistě, Severusi,“ propíchl ho svým moudrým pohledem a zhluboka se nadechl. „Vlastně je tu jedna věc, o které jsem s tebou chtěl mluvit.“
„Poslouchám.“
„Jedná se o ten slib, co si dal Narcise Malfoyové..“
Snape na něj zarytě zíral, ale neřekl ani slůvko. Mezitím Brumbál pokračoval. „Chci říct, Draco dostal za úkol mě zabít a ty ses zavázal přísahou, že ho případně zastoupíš..“
„Ne..“ už chápal, kam tím Brumbál míří.
„Severusi, je to nutné. Nechci obětovat Dracův život a nechci obětovat ani ten tvůj. Oba dva jste ještě moc mladí a ty jsi pro kouzelnický svět příliš důležitý.“
„Ale to vy taky, Brumbále!“
„Já? Já nejsem. Jsem už starý a nepotřebný, dávno už nemám tolik síly..“
„Ale to je jen teď, až se uzdravíte…“ naléhal Snape.
„Severusi,“ usmál se na něj mile, „moc dobře víš, že už se neuzdravím. Tahle ruka,“ ukázal na své zčernalé prsty, „to je jen začátek. Ty to musíš udělat. Pokud to Draco nezvládne, musíš! Je to tvá povinnost!“
„Ne!“ řekl neoblomně mladý profesor Obrany proti černé magii.
„Severusi, je to jediná šance, jak světu pomoci. Ty to víš. Ty musíš Voldemortovi dokázat, že ne nadarmo v tebe vkládá veškerou důvěru. Když mě zabiješ, staneš se jeho nejvěrnějším. A zachráníš tak Draca. Ty víš, že to musíš udělat, jsi poslední naděje pro kouzelnický svět! Ty to pro mě uděláš!“
„Vy moc věcí považujete za samozřejmost, Brumbále. Já už to dál nechci dělat!“ Rozkřikl se najednou Snape.
„Mám tvůj slib, Severusi a dál se o tom s tebou nehodlám bavit. Měl by ses postarat o šetření ve Zmijozelu,“ zvýšil hlas i Brumbál a důvěrně na něj zamrkal. Šlo poznat, že v jeho hlase zazněla i trocha zloby. Nechtěl to udělat. Pošetilec, nechtěl zbavit života tak starého a nepotřebného muže, když tím mohl zachránit přímo životy dva. Svůj a ten Dracův.
Snape na ředitele naposledy vhrl zhnuseným pohledem, načež s přísně staženými rty odešel z jeho kabinetu.
Když vycházel, za dveřmi ještě zaslechl šramot, ale už to nevnímal. Jen vnímal to, co se právě dozvěděl. Ten starý blázen pro něm prostě chce, aby ho zabil. Neskutečné. On předpokládá, že ho opravdu zabije. On! Jak by to mohl udělat? Už dávno není tak bezcitná bestie a nemůže přece zbavit života někoho, komu tak bezmezně věří. Svého jediného přítele, dalo-li by se to tak nazvat.
Ne, to nemůže. On prostě nemůže! Kdyby jen nebyl tak bláhový a nedal mu ten pitomý slib. Kdyby se nezavázal slibem ani té Cise a nenechal se vyprovokoval od Belatrix.
Hlavou se mu honilo tolik myšlenek. Zhluboka se nadechl, zíraje na dno křišťálové sklenice. Poslední kapka stékala po stěně vybroušeného skla.
Stále to bylo tak živé. Jako by to bylo včera. Viděl to před očima. Jak po něm chtěl, aby ho připravil o život. A on, blázen, to opravdu udělal. Jen, aby nezklamal jeho důvěru a aby pomohl světu, ačkoliv věděl, že to nikdo nepochopí. Nikdo, až na..toho posledního člověka, kterého právě připravil o ten zbylý kousek života, co mu zbýval.
„Máme tu problém, Snape,“ ozval se tlustý Amycus, jehož oči a namířená hůlka jako by se také nemohly odtrhnout od Brumbála, „ten kluk zřejmě nedokáže…“
Vtom pronesl Snapeovo jméno velice tiše někdo jiný.
„Severusi…“
Ten zvuk byl tak děsivý. To bylo poprvé, kdy Severus slyšel Brumbála doprošovat se. Jak nedůstojné to bylo jeho velikosti. Jeho jménu a osobnosti. Otočil k němu oči.
Neřekl nic, postoupil však o několik kroků kupředu a hrubě Malfoye odstrčil. Tři Smrtijedi se beze slova stáhli, dokonce i ten vlkodlak Šedohřbet ze zatvářil zastrašeně.
Snape se na okamžik na Brumbála zadíval a v neúprosných rysech jeho obličeje byl zřetelně znát odpor a nenávist.
„Severusi… prosím…“
Věděl, co to znamená. Věděl, oč ho Brumbál prosí. Ale on nemohl. Tvářil se nenávistně, ale v hloubi duše věděl, že už nikdy nepozná nikoho hodného svého jména jako byl právě Brumbál.
Snape zvedl hůlku a namířil na Brumbála.
„Avada kedavra!“
Ze špičky jeho hůlky vytryskl paprsek zeleného světla a narazil Brumbálovi přímo do středu hrudi. Snape i ostatní mohli vidět, jak kletba vymrštila Brumbála do vzduchu. Na zlomek vteřiny se zdálo, jako by byl zavěšen pod zářící lebkou, pak se pomalu převrátil na záda, jako velká hadrová panenka přepadl přes cimbuří a zmizel.
`Sbohem Brumbále, sbohem příteli!´Kdyby to nebyl on a kdyby jeho duše byla více citlivá, a kdyby si nedokázal udržet chladnou hlavu, uronil by slzu.
Ale za prvé, Severus Snape si nepřipouštěl žal ani smutek, natož pláč a za druhé, v této situaci by se to sotva hodilo.
Teď, teď však mohl..ne..on musel.. co to proboha provedl??? Po tváři mu stekla snad první slza, kterou kdy v životě uronil. Tak strašně se za to nenáviděl. Veškerý vztek, který pociťoval vjel do jeho dlaní, které tiskl ke křehkému křišťálu. Znovu si promítal poslední události, znovu a znovu..bylo tomu teprve pár týdnů a už si připadal, jako by to byla věčnost, co se v nitru tak užírá. Cítil, jako by měl každou chvíli puknout. Nenáviděl se, nenáviděl se za to a nenáviděl i jeho, že ho donutil to udělat.
To on, Severus, měl umřít..to on měl položit svůj život za Brumbálovu záchranu. Ale ne..on to tak nechtěl, Brumbál by to nepřipustil…
Vsadil by se, že si Brumbál tuhle situaci záměrně přivodil sám. Kdyby chtěl, mohl se zachránit…jenže on nechtěl. Chtěl zemřít…Severusovou rukou..
…křišťál v jeho dlani prasknul… desítky střepů se mu zaryly do dlaně jako zžírané myšlenky, jenž ho doháněly k šílenství. Začal krvácet…
Odevzdaně pohlédl na dlaň zalitou krví. Chtělo se mu umřít.. chtělo se mu vykrvácet…teď, hned… a tady…
„Severusi, je to nutné. Nechci obětovat Dracův život a nechci obětovat ani ten tvůj. Oba dva jste ještě moc mladí a ty jsi pro kouzelnický svět příliš důležitý.“
„Severusi, je to jediná šance, jak světu pomoci. Ty to víš. Ty musíš Voldemortovi dokázat, že ne nadarmo v tebe vkládá veškerou důvěru. Když mě zabiješ, staneš se jeho nejvěrnějším. A zachráníš tak Draca. Ty víš, že to musíš udělat, jsi poslední naděje pro kouzelnický svět! Ty to pro mě uděláš!“
Ne, on nemohl. Nemohl umřít, ještě ne. Dal jednou slib a musí ho dodržet. Kvůli němu, kvůli Brumbálovi! Má vůči němu závazky, dluží mu to.. to poslední, co by pro jeho památku mohl udělat.. i za cenu toho, že ho celý kouzelnický svět nenávidí… a zřejmě i nadále bude nenávidět.
`Ne, dnes neumírej, Severusi Snapee, dnes ne!´ Poručil si a rozšířil své rty do škodolibého úšklebku dívaje se na svou pořezanou ruku, na které se zároveň rýsoval i obrazec lebky, která mu tolik změnila život. „Tohle je za Brumbála!“ Vytáhl ze své dlaně jeden úzký střep a zaryl ho do paže, napříč Znamení zla.

121 komentuje Dnes neumírej!

 • Terulka  píše:

  Tlesk, tlesk… tleskám!!! Tohle úplně změnilo můj pohled na Severuse Snapea… asi to tak u Rowly nebude, i když… kdo ví… ale bylo to skvělý…

 • Rebelka  píše:

  Je to rozohodně více pravděpodobné, než ta moje verze:) Já ji sice ani nemyslela vážně- jen se mi hodila do povídky. Jj, řekla bych, že takhle to nějak bylo. A není pravda, že ti dochází fantazie! Tahle povídka o tom naprosto svědčí:) A ten závěr s tím střepem byl geniální:)

 • Lenka  píše:

  Super. Děkuji, že si z mého milovaného udělala dobrou postavu. Vzdávám ti hold a uděluji ti Merlinův řád první třídy.

 • Terulka  píše:

  Teda já fakt nechápu, kam Blanch na ty nápady chodí:o)))

  Reb: ona snad někde tvrdila, že jí dochází nápady??? Je to možný, nechodím všude, ale to je podle mě blbost:o))

 • HPGirl  píše:

  Super, taky nechápu, kde furt ty nápady bereš…….

 • Peggie  píše:

  Beeeeeeeezvadnýýýýýý…:-) Tohle byla smrt hodná Brumbála a ne jak to Jo (Rowlingová) popsala v knize …:-)

 • nomisek  píše:

  super! já nechápu, kde ty nápady bereš!

 • HPGirl  píše:

  nomisek:to asi nikdo…..

 • Bára  píše:

  Super, jestliže ti teď dochází fantazie tak se už nemůžu dočkat až vyplodíš něco při čem budeš mít fantazie dostatek:), to už bude na Nobelovku:)

 • Lelli  píše:

  Tohle bylo opravdu pěkné. A navíc máme podobný pohled na věc. Já nemám názor na to, jak to bylo  s nezrušitelnou přísahou (nevím, jak je to do češtiny přeložené, pravděpodobně takhle…) a taky myslím, že Brumbál měl ještě nějaký jiný důvod, proč se nechal zabít, ale nevím co…

 • Rebelka  píše:

  Terulka- Tvrdila- hned v úvodu na tuhle povídku:) Jenže většina lidí už na ni byla asi tak natěšená, že si toho ani nevšimla:))

 • Terulka  píše:

  Reb: a jo… fakt jsem si toho nevšimla:o)) máš pravdu, byla jsem natěšená, co Blanch zase napsala  hezkýho, že jsem si toho nevšimla:o)))

 • Blanch  píše:

  Nechejte toho.. já tuhle slátaninu napsala do půl hodky.. naprosto jsem se na ni ani nesoustředila.. jen přiznávám, že hledání úryvků z knihy mi trvalo dýl..

  Já Snapeovi věřím, hned do Siriovi je moje druhá nejoblíbenější postava a taky nevěřím, že by ho Rowla jen tak odkrouhla..v tom muselo být něco víc..

 • Blanch  píše:

  jako Brumbála, že odkrouhla jen tak 🙂

 • Rebelka  píše:

  Taky si myslím:) Ty ho máš radši než Remíka???:)) To já teda ne-e:))

 • StralaP  píše:

  Blanch, právě si mi znova vrátila důvěru v Seviho 🙂 AQ nekecej že nemáš fantazii, mně by toto ani nenapadlo 😉

 • Blanch  píše:

  No, popravdě, s Remíkem se právě o tu druhou příčku dělí :)))

 • Blanch  píše:

  nemám..už se mi v poslední době ani psát nechce :))) Ale nesekla bych s tím, dokud bych všechno nedokončila..

 • Serpentine  píše:

  Sem v šoku…..ty bys s tím fakt chtěla seknout?=o(

 • Blanch  píše:

  no.. nemyslím si, že nějak úplně..ale určitě bych přibrzdila..

 • Lelli  píše:

  A víš, že mě se v poslední době taky moc psát nechce? Ale ty bys s tím seknout nemohla – dokážeš si pak představit ty komentáře tady?

 • Terulka  píše:

  Blanch, už jsem ti jednou řekla, že by to byl konec světa… přece bys nemohla jen tak sedět a zírat, jak všichni kolem tebe tvoří nádherná díla (až na mě samozřejmě) a ty nic… už mě s tím nestraš, nedá mi to spát:o)))

 • Veruš  píše:

  I když mám některá tvá dílka ráda, tohle mě zrovna nějak extra nezaujalo. Jo, je to hezky napsaný, ale takový…napadá mě pouze výraz "suchý", ale to není moc přesný. Působilo to na mě tak nějak ospale….no…možná jsem jenom ospalá já….

 • Blanch  píše:

  terulka..nech toho..náhodou, ty píšeš moc hezky..vlastně..udviuje mě, jak všichni kolem mě píšou hezky, jen ta moje tvorba mi přijde tak..hmm..divná :)))

  Nic by se nestalo..už jsem ti jednou odpověděla a za tím si stojím :))

  Veruš: že jo? Úplně s tebou sohlasím.. :))

 • Terulka  píše:

  Tvoje díla jsou náhodou fakt nejlepší… teď velký sorry všem ostatním, ale mě se tvá tvorba líbí nejvíc… já ještě hezky nepíšu… možná to někdy přijde, ale teď to rozhodně není:o))

 • Amalie  píše:

  =¨( koukám, že se mi tady neobjevil koment, kterej sem včera psala! Hm…fajn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Tak ještě jedno..bvylo to moc hezký, jako vždycky, že=) AKorát jsem na konic to trochu nepochopila, jako Snape si jenom ublížil? njn, tupec Amina, musíte její hromosvody myšlení omluvit…to je dědičné=) to mám po dědovi…

  Jinak mám ráda povídku ¨založenou na vzpomínkách a na vlastních myšlenkách..very good…Nebyla zas dlouhá, tak to bylo v pohodě…páč dlouhé jednorázovky mi dávají zabrat=) pěkný….

 • Blanch  píše:

  Tím, že se říznul skrz znamení zla mělo znamenat, že se pomstí..že kvůli Brumbálovi Voldemorta pomůže Harrymu přemoci..

 • scratt  píše:

  Pěkné! Poslyš, Blanch, nechtěla bys to pozadí udělat úplně černé…? Ono se mi sice líbí, ale občas tam moc nejde přečíst ten text a očička bolí :o))

 • Blanch  píše:

  Nemůžu ho udělat úplně černé, protože mi samovolně někde černá písmo a já potřebuju někde barevná místečka, aby čtenáři popř. rozpoznali, že je tam ještě text, který zčernal..

 • Mony  píše:

  Tak tohle je kraaaasnyyy…….

 • Francis  píše:

  Naprosto dokonalý. Klobouk dolů, Blanch, opravdu se mi to strašně moc líbilo. Kéž by to samý napadlo i Rowlingovou…Snape přece nemůže bejt takovej hajzl! Já mu věřím…

 • Blanch  píše:

  Taky mu věřím..

  Teda..to je zajímavý..když se mi něco nezdá, taxe to všem strašně líbí..heh..

 • CHiqui  píše:

  Konečně povídka o Seviem….Četla jsem jich už moc,ale tahle se ti opravdu povedla.Kdyby to takhle napsala Rowlingová(což asi neudělá,protože z něho podle mě chce udělat strašnýho hajzla)…

 • Klára  píše:

  Skvělýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý!!!!!Nádheráááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá!!!!!

 • Blanch  píše:

  heh..

  No, co my víme..třeba nám ho Rowla záměrně ukazuje v takovém světle, já věřím v jeho nevinnu a čekám, že nám ještě vytře zrak tím, že je Severus opravdu na straně dobra…

 • Nefertini  píše:

  Moc pěkná povídka.. kdyby to tak bylo i v knize bylo by to super, já pořád věřím, že Sev není tak zkažený jak se říká a že to měl s Brumbálem celé dohodnuté. Nevím jak bude probíhat další děj, ale řekla bych že mí oblíbenci Lupin a Snape sehrají ještě nějakou důležitou roli.

 • Blanch  píše:

  Jo, tak v to taky doufám, když už tam nemám Siria, tak mi zbávý Snapík a Remík..

 • ewe  píše:

  a ted mimo misu UMEK FOREVER!!!!!!!!

  SCHRANZZZZZZZZZZ jede tady nekdo na acko???

 • Blanch  píše:

  :)) No, troufám si tvrdit, že zřejmě ne..

 • ewe  píše:

  copak tu mate neco proti technu:((( to me teda mrzi:D

 • ewe  píše:

  jinak balanch mas dobry povidky aspon me to skrati cas na cekani to ho sedmyho dilu:)….techno rulezzzzz

 • StralaP  píše:

  Zkusíš si s tím seknou a čekej mně v Opavě :D

 • Mikísek  píše:

  abych řekla pravdu, tak já mám Snapea opravdu ráda a říkám si, že to měl s Brumbáelm dohodnutý. Je to jedna z mých nejoblíbenějších postav.

  Ale je to super, úúúúúúúúúúúúúúžasnýýýýýýýýý :))))

 • Anonimka  píše:

  tlesk tlesk tlesk tleskám je to nádhera fňuk fňuk můj postoj proti Severusovi se rapidně změnil

                                Nádhera

 • janicek  píše:

  kdyz jsem tohle četla tak sem nevěděla jestli čtu to tvé nebo Rowlingové seš vážně genius:Je to užasnéééé

 • Albus Brumbál  píše:

  génius fakt nejsem :))) Ale je to hluboká poklona.

  ewe: proti technu nic nemám(kromě toho, že ho neposlouchám), ale nevím, jestli s etu najde ještě někdo, kdo je do techna blázen :)) Tady je to spíš samá taková romantická duše :)) Nebo morbidní 🙂

  Mikí: Severus je moje druhá nejoblíbenější postava v HP 🙂

  Stral: já nemám v plánu teď s něčím sekat 🙂 Teď ..kdo ví, jestli někdy vůbec.. na to jsem moc závislá na psaní :))

 • Blanch  píše:

  Sakra :))) To jsem byla já..zapomínám s epřevlíkat do civilu 🙂

 • kiki  píše:

  ahojik blanch tohle je fajnova povidka pokracuj dal sirius black je  ma nej postava ale pak je  snape a pak az  harry a hermiona  ron atd…….napisej nejaky dalsi povidky o snapovi a jeste o siriusovi ju????? pekne plosim  ppappapapapa

  ps.mas skvele napady

 • Blanch  píše:

  Asi tak nějak..u mě je první Sirius, pak hned Snape s Remem..

  Do ničeho nového se pouštět nebudu, i když mám už něco rozepsaného v počítači, ale to si schovávám, až budu mít všechno dopsané..

 • karol  píše:

  to bylo pekny, bude nejaky pokracovani?

 • Blanch  píše:

  nebude..je to jednorázovka

 • Kikina  píše:

  dobrý zajímavý takhle mě nenapadlo se na to koukat že by snape byl furt s brumbálem no ale je to docela pravděpodobný i když u rowlingový člověk nikdy neví bylo to super

 • Liliane  píše:

  Četla jsem hodně povídek na téma Jak ospravedlnit Snapea.Musím uznat,že ta Tvoje byla velmi dobrá.Abych řekla pravdu tak Severus Snape je mojí nejoblíbenější postavou v

  HP.Alan Rickman ho hraje úžasně 🙂 Potěší mě proto každá povídka,která Snapea nějak ospravedlní!Rowlingová mě dost naštvala…tohle neměla dělat!!!Ne Severusovi!!!

  Proto Ti děkuji za jeho podporu!!Opravdu děkuji!

  Píšeš pěkným jazykem,tak piš dál,rozvíjej svoji fantazii!!Supr.

                                   Liliane Fahrleyová

 • Blanch  píše:

  Díky:)) Já mám Severuse taky moc ráda. A plně mu důvěřuji.

 • Klára  píše:

  Zase . . . já sem úplně vyvedená z mého názoru na Snapea!!!To se mi ještě nikdy nestalo, aby mě někdo přesvědčil, já si vždycky za vším stojím!!!Ale tohle . . . nechápu to . . . . obdivuju tě!!

 • Verunka  píše:

  Nechtěla bys udělat pokračování?Je to vážně moc fajn.

 • Blanch  píše:

  :)) Kdybych měla dělat pokračování na všechno, o co mě čtenáři žádají, tak bych se zbláznila..vážně ne. Mám plno rozdělaných a naplánovaných kapitolovek, tahle by se mi tam už nevešla..

 • Glum  píše:

  Ahoj všichni. Teprve teď jsem se k tomu dostala, musím říct že je to docela nudný  Néééééééééééé!!!!!

  Dělám si legraci bylo to docela dobré. Co dobré fantastické fakt bomba.

 • Nicol  píše:

  Je to dost zajímavý. Škoda jen, že to tak ve skutečnosti asi nebude. :-(  

  Ale takhle se mi naskytl lepší pohled na Severuse. Není tak špatný, jak se zdálo z pohledu Pottera

 • Blanch  píše:

  Nicol: co ty víš, třeba to tak právě bude.. já Severusovi věřím

 • Hopa  píše:

  No to bylo úžasný!!!

  Popravdě touhle povídkou jsi mi to ujasnila.Hodně jsem na týhle verzi přemíšlela a myslim si že to fakt tak bude.Možná ale ne to se brzo dozvím:-)

  Jinak hodně věcí se mi tím vyjasnilo a moc ti za to děkuju.

                 Možná to tak v originálu nebude ale ja si to tak představuju .Severusovi já věřím.I když …Ho mam vlastně ráda pořád.

 • Samanta  píše:

  Holka, tvé povídky jsou božské…. Sama píšu, ale asi nikdy se mi nepodaří napsat něco tak geniálního jako ty. A tím nemyslím jen tuto povídku, ale is koro všechny ostatní. Jestli jsi to nikdy neudělala – určitě něco pošli do nějakého sborníku, máš na první cenu.

 • Blanch  píše:

  ehm..Sam.. já ti ukážu, kdo píše geniálně..ale na sebe ukazovat určitě nebudu :)))

  Já akorát tak přispívám do školního časopisu :)))

 • Tesia  píše:

  je to super! i já si myslím,že Brumbál Snapeovi řekl,aby ho zabil a tak. Že to prostě takhle nějak chtěl,no…:) Bo Snape podle mě nejni až takovej zrádce-ale já ho nemám moc ráda! Jen si myslím že to tak bude.

 • Blanch  píše:

  🙂 Holt jsme spravedliví lidi 🙂

 • ke-sa-ha-ki  píše:

  Tak přesně tahle teoroje mě napadla hned po dočtení knížky, Brumbál už určitě umíral v průběhu celé šestky při nejmenším na stáří a na otravu ruky.Co se Snapa týče myslím si že je na obou stranách.Mazanej je na to dost.Opravdu si myslíš Blanche,že by dokátzal tak hluboce litovat? Totiž jediného hlubokého citu, jenž jsme se od Snapa dočkali ,byla zášť..

  Povídka pěkná…jen na můj vkuv moc se opkující..

 • ke-sa-ha-ki  píše:

  Pardon. Opakující se

 • Verč@  píše:

  Ja nevim,moc se mi to nelibi…ale je to hezky…nevim,co si mam o tom myslet

 • Nicky  píše:

  Teda Blanch, tos dokonale vystihla to, jak si myslím, že bude HP. pokračovat. Já Snapeovy věřím!!!

  S takovouhle povídkou bys Rowlingovou přetrumfla. Jen tak dál!

 • Blanch  píše:

  ke-sa: opravdu si myslím..jinak bych to nepsala.. on nelituje nad ostatními, lituje sám sebe.. nad tím, co provedl, protože Brumbál byl jediný, koho měl rád. To není opakující se..tomu se jaksi říká refrén.. a to jsou úryvky z knihy, na které navazuje děj.

  Verčo nemysli si nic..proč bys nad tím měla přemýšlet? :)) Nelíbí, nelíbí..tak už se tím přece nebudeš zabývat, ne? :))) Zbytečné mrhání časem 🙂

 • ke-sa-ha-ki  píše:

  Jejda to byl záměr?? Hmm.. tak to má inteligence nepobrala…

 • Blanch  píše:

  🙂 Viděla si někoho někdy psát povídky bez záměru? :))) Já teda ne..já si svoje témata značně vybírám :))) A záměrně do všeho píšu to, co potřebuji, to co chci a co se mi hodí :)))

 • M.  píše:

  Díky téhle povídce jsem uvěřil, že Snape nezradil. Opravdu úžasné.

 • Blanch  píše:

  🙂 oh..tak to mě těší, že dokáže ovlivnit něčí názor..to je největší poct, jaká mi byla dána 🙂

 • warrion  píše:

  Je to prima, Blanch. Tak nějak to tiší smutek.

 • Katka čulíková  píše:

  Jsi blbá kráva víš to Krávo

 • Blanch  píše:

  ??? To patřilo mně? :)))))) No, můžu tě ujistit, že nejsem, sice jsem savec, ale sudokopytník určitě ne.. naší rase se říká – chvilka napětí…aaaaa…člověk! 🙂

 • lískulka  píše:

  super,prostě bomba.nevím co napsat.Takže jedním slovem úžasný,ikdyž to Snapea nepromíjí.  :))

 • Blanch  píše:

  🙂 thanx

 • Marry  píše:

  ty vole kdes na tohle přišla?,víš že to tak klidně mohlo být?proč jinak by Brumbál Snapovi tak věřil?

 • Marry  píše:

  je to fakt skvělý!Ale Snapa stejně nenávidím

 • Blanch  píše:

  :))

 • Pentu von HELLsinki  píše:

  Hezký :-) Snape je úžasnej :-)

 • :))))  píše:

  Chudáček Severusek

 • Athéna Pallas  píše:

  Jsem to přečetla teď a…moc pěkný :)))

 • Blanch  píše:

  je 🙂

 • Athéna Pallas  píše:

  :)))

 • Blanch  píše:

  hej..to jsem nepsala já!! JÁ bych nikdy k takové reakci nenapsala: je …kdo se tu za mě vydává? To je bordel, velebnosti!

 • zicherkA  píše:

  heji já si myslím a doufám,že by to tak mohlo nakonec v sedmičce vyplynout..Podle mě totiž Snape není tak zlý a toto je dobrá teorie jak to všechno mohlo doopravdy být..je to úžasně napsané…si fakt dobrá..smekám před tebou..

 • Blanch  píše:

  nesmekej..tohle jen složení myšlenek do textu 🙂 Ale já doufám, že to taky tak bude, a pokud ne, stejně budu mít Sevíku dál ráda jako zápornou postavu..

 • míša  píše:

  ja brecim!!!:-)

 • Blanch  píše:

  neeee..nebreč…to mě mrzí..

 • Lucious  píše:

  Teeda,to je vážně supr,uplně to změnilo můj pohled na Severuse,ale stejně si v hlouby duše přeju,aby to byl jen sen a Brumbál byl naživu,stejné to bylo taky se Siriusem,Ale jestli Rowlingová zabije Harryho,tak se seberu a zabiju ji taky!!!!!!! :))))))))))

 • Mcgregor  píše:

  (A jestli ty zabiješ Rowligovou tak zabiju tebe!!!! Já vím kde bydlíš.) Severus super, na 72% to tak určitě bude.

 • Blanch  píše:

  proč zrovna 72? :))))

 • Chinkel  píše:

  Ahoj Vsichni . Mate vlastni stranky. Chcete vetsi navstevnost i neco vic:-) . TAk nevstivte stranky madbike.blog.cz a nebudete litovat. Najdete spoustu veci a hlavne Vam tento web pomuze zvetsit navstevnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ahoj Vsichni . Mate vlastni stranky. Chcete vetsi navstevnost i neco vic:-) . TAk nevstivte stranky madbike.blog.cz a nebudete litovat. Najdete spoustu veci a hlavne Vam tento web pomuze zvetsit navstevnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ahoj Vsichni . Mate vlastni stranky. Chcete vetsi navstevnost i neco vic:-) . TAk nevstivte stranky madbike.blog.cz a nebudete litovat. Najdete spoustu veci a hlavne Vam tento web pomuze zvetsit navstevnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Chinkel  píše:

  Ahoj Vsichni . Mate vlastni stranky. Chcete vetsi navstevnost i neco vic:-) . TAk nevstivte stranky madbike.blog.cz a nebudete litovat. Najdete spoustu veci a hlavne Vam tento web pomuze zvetsit navstevnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Chinkel  píše:

  Ahoj Vsichni . Mate vlastni stranky. Chcete vetsi navstevnost i neco vic:-) . TAk nevstivte stranky madbike.blog.cz a nebudete litovat. Najdete spoustu veci a hlavne Vam tento web pomuze zvetsit navstevnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ahoj Vsichni . Mate vlastni stranky. Chcete vetsi navstevnost i neco vic:-) . TAk nevstivte stranky madbike.blog.cz a nebudete litovat. Najdete spoustu veci a hlavne Vam tento web pomuze zvetsit navstevnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Chinkel  píše:

  Ahoj Vsichni . Mate vlastni stranky. Chcete vetsi navstevnost i neco vic:-) . TAk nevstivte stranky madbike.blog.cz a nebudete litovat. Najdete spoustu veci a hlavne Vam tento web pomuze zvetsit navstevnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

 • Chinkel  píše:

  Ahoj Vsichni . Mate vlastni stranky. Chcete vetsi navstevnost i neco vic:-) . TAk nevstivte stranky madbike.blog.cz a nebudete litovat. Najdete spoustu veci a hlavne Vam tento web pomuze zvetsit navstevnost!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:

 • Archeewena  píše:

  Blanch je to skvělé,jen jsem toho Severuse vůbec nepoznala..a to je právě určitě tvůj účel..povedlo se Ti to,zase další tentokráte SPECIALITKA O SEVERUSOVI :o)

 • Blanch  píše:

  ne? Vždyť od začátku je to jasné, že jde o něj :))

 • naty  píše:

  bylo by super kdyby to tak bylo … asponˇby to nebylo tak, že je Snape špatnej a konec

 • Blanch  píše:

  třeba bude, co my víme…

 • xxlka  píše:

  Podle mě to tak je, Severus byl vždycky tak slušnej a Brumbál měl vždycky mírně sebevražedné sklony…

 • Tesia  píše:

  proč mi tohle vždycky pomůže když jsem v depresi? nebo mne to do deprese hodí.. xD

 • Tesia  píše:

  proč mě to vždycky vytáhne z deprese? nebo mne to do deprese hodí.. xD

 • DJ-Smith  píše:

  zase nakej kreten se tu vyradil……………………………..(Techno the best)

 • slsi  píše:

  je to super ako vzdy…takot by som si predstavovala aj koniec siestej knihy…je tu toho viac vysvetleneho

 • momisek  píše:

  pises vazne moc nadherne….a nevim proc rikas ze nemas fantazii,kdyz to neni vubec pravda:)…vzdycky kdyz mam depku tak me tvoje pribehy zlapsi naladu….kdyz zacnu cist nejaky vtvuj pribeh nemuzu se od nej odtrhnout natolik ze si i pri cteni cistim zuby:D….vazne pises krasne……vzdycky me to dostane

 • kika  píše:

  jaj!!!co to je?!to se na tebe ale vubec nehodi blanch-takovyhle pribeh sem jeste nevidel:tak taghle si snape leci mindraky!!!PCHE!!!!

 • Maník  píše:

  Blanch neprestavej psat neprestavej tve pribehy by mohli vydelavat hodne penez vazne kdybys svuj nejlepsi pribeh prelozila a napsala na stranku J.K.Rowlingove vazne skus to.Znam cloveka ktery to udelal ale nedostal za to penize ale ten pribeh si dala do stranky a kdo chce tak si ho muze precist.A hlavne neposlouchej takovou kravu jako je kika.Pises nadharne zboznuju te mam taky takovy pribehy a mam svuj blog.

 • Blanch  píše:

  Já už si všimla, že Kika je taková rypna 🙂 To ale dělají hlavně ti lidi, co by nezvládli ani z polovic něco takového. Nechci tím nijak vyvyšovat svoji tvorbu, ale stačí s epodívat na její gramatiku 🙂

 • KListy  píše:

  pises bravurne… naozaj uzas. kamaratka cita stale tvoje poviedky o HP. dnes som si prećitala jednu aj ja a …klobuk dole pred tebou 🙂 pokracuj plosiiiiiiiiiim …

 • lady.cats  píše:

  tak to je ale nádherná povídka. vůbec mě nenapadlo, že by to mohl mít Brumbál se Snapem dohodnuté. zajímavá myšlenka. moc se ti to povedlo. teď zas Snape v mých očích stoupl 🙂

 • Therés  píše:

  myslim,že tahle verze je dooost pravdepodobna i ve skutecnosti:-)jako,že to mel s Brumbalem takle Snape domluvený….nahodou se ti to povedlo,tak nevim co delas,že prej  ,,dochází fantazie"  tsss:-D

 • niky  píše:

  Mocky pěkné, taky si myslím, že takhle nějak to bylo…

  akorát jeden menší detail:-) Když spolu měli Brumbál a Snape ten rozhovor (který slyšel Hagrid náhodou), tak nebyli v žádném kabinetě, ale venku… :-)

  ale jinak fakt moc pěkný…

 • martina  píše:

  trefila ses do skutečnosti, rowlingová to odhlalila i na konci sedmého dílu…

 • Blanch  píše:

  no vidíš to, tak jsem ji prokoukla :)))

  niky to je možné…ani já nejsem neomylná 🙂

 • Snapovka Langerovka :-)  píše:

  Perfektní povídka.Jsem docela naštvaná na Rowlingovou že to takhle nenapsala

 • gmail sign up  píše:

  I cannot believe that I can say this but your article is really good.

Odpověz

Můžete použít HTML <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code